Zorunlu mali sorumluluk poliçesi ya da genel olarak bilinen adıyla trafik poliçeleri yapılması yasal bir zorunluluk olan poliçe türlerinden biridir ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabii olarak düzenlemesi yapılmaktadır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesinin Kapsamı Nelerdir

İlgili ruhsata istinaden düzenlenen ve poliçede tanımlı bulunan motorlu aracın karayolu ya da karayolu olarak tanımlanan yerlerde meydana gelebilecek her türlü kazadan dolayı 3. şahıslara vereceği zararları kapsamaktadır. Kasko poliçelerinin tam tersi olarak trafik poliçeleri kendi aracımız için değil karşı taraftaki araca ya da araçta bulunan yolculara verdiğimiz maddi ve bedeni zararları belli teminat limitleri içerisinde karşılanmasını sağlamaktadır.

Zorunlu trafik poliçeleri sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışına çıkıldığı zaman oluşabilecek hasarlar için herhangi bir geçerliliği yoktur ve meydana gelen hasarı karşılamaz. Trafik poliçelerinde gerçekleşen hasar sonrasında yaralanan kişiler kaza tutanağına ya da kişinin genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın ilaç harcamaları ve tüm tıbbi giderlere ait harcamalarda dâhil olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi İlave Teminatları Melerdir

Trafik poliçelerinde yer alan standart teminatlara ilave olarak isteğe bağlı olarak poliçeye ekleyebileceğiz ilave teminat türleri de bulunmaktadır. Küçük prim ilaveleri ile düzenlenecek bu teminatlar arasında ise ferdi kaza teminatı ve daha yüksek limitlere çıkartabileceğimiz mali sorumluluk teminatı sayılabilir.

 

Trafik poliçesi yapılması zorunlu bir poliçe olduğundan düzenlenmediği tespit edildiği takdirde araç trafikten men edilmekte ve ruhsat sahibine para cezası uygulanmaktadır. Bu yüzden zaman ve para kaybına engel olmak adına poliçenin zamanında yapılması çok önemlidir. Trafik poliçeleri de diğer poliçeler gibi genel olarak 1 yıl olarak düzenlenmekte fakat bazen isteğe bağlı olarak daha uzun vadelerde de poliçe düzenlemesi yapılmaktadır.