Hükümet Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primlerini düşürme ve bir noktada sabitleme kararı aldı. Buna göre 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren katmanlı prim sistem geçerli olmayacak. Bu yasa taslağına göre primlerin devlet tarafından karşılanıp karşılanmaması kişi başı gelir tutarına bağlı olacak.

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primleri önceki yasaya göre maaş tutarına bağlı olarak alınmaktaydı. Ancak yeni yasaya göre bu durum değişiyor. Yeni yasaya göre Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primleri artık katmanlı değil sabit olacak. Bu yasa, 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Eğer kişinin geliri asgarî ücretin üçte biri kadarsa yani 468 TL ise bu durumda vatandaşın Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenecek. Diğer tüm vatandaşlardan gelirleri ne olursa olsun 53 TL prim alınacak. Ancak bu oranın dört katına çıkarılıp çıkarılmayacağı yine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primlerinin ne kadar olacağının belirlenmesi için şimdiye kadar mezun ve işsiz olan tüm gençlere gelir testi yapılmaktaydı. Bu teste göre vatandaşların gelir durumun belirleniyordu. Eğer vatandaşın geliri asgarî ücretin üçte biri ile asgari ücretin arasında kalıyorsa yani gelir 468 TL ile 1404 TL arasında ise vatandaş 71 TL Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primi ödemekteydi. Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primi vatandaşın maaşı arttıkça artmaktaydı. Şöyle ki, eğer vatandaşın maaşı 1404 TL ile 2808 TL arasında ise vatandaş 213 TL prim ödemek zorunda kalıyordu. Eğer vatandaşın maaşı 2808 TL’nin üstünde ise o hâlde vatandaş 427 TL prim ödüyordu İşte bu katmanlı sistem 1 Nisan 2017 tarihinden sonra değişecek ve vatandaş 468 TL’nin üstünde gelire sahip olması hâlinde 53 TL ödeyecek.

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 60. maddesinde kimlerin yani hangi koşulları taşıyan vatandaşların Genel Sağlık Sigortalı sayılacağı belirlenmiştir. Buna göre Genel Sağlık Sigortalı sayılmanın esas koşulu kişinin yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır. Hatırlayacağınız üzere Zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasına 1 Ocak 2012 tarihinde geçilmişti. Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları bu sağlık sigortası primlerini ödeme konusunda zorunlu tutulmuştu. Ancak Türkiye’de yaşayıp yabancı ülkenin vatandaşı olanlar bu konuda serbest bırakılmıştı. Yani bu kişiler isterlerse Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktaydı.

Genel Sağlık Sigortalı sayılan kişilerde aranan koşullar ilgili kanun maddesine göre belirlenmiştir. Buna göre bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, kendi nam ve hesabına çalışanlar, kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalı olan kişiler başta olmak üzere kanun maddesinde belirtilen diğer kişiler Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmakta. Yani bu kanun maddesinde belirtilen kişilerde ve koşullarda bir değişiklik yapılmadı. Değişiklik yapılan kısım ödenmek zorunda olan primler oldu.