Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde yapılan bir dizi değişikliğin ardından 45 yaşından daha küçük olan çalışanlar için BES artık zorunluluk haline getiriliyor. Yani kişi kendi istek beyanı aranmaksızın BES sistemi içerisine alınacak. Daha önce kendi isteği ile BES sistemine giriş yapanlar ise kendi isteklerine bağlı olarak bu iki BES ödemesine devam edebileceği gibi dilerse de iki ayrı BES poliçesini birleştirebilecek.

Yapılan yeni uygulama sonucunda sisteme ilk olarak bu kriterleri taşıyan 7 milyon çalışanın otomatik olarak geçiş yapması bekleniyor. Sisteme geçiş yapanlara sunulan en büyük kolaylık ise sistemde kalmak istemeyen kişilere ilk 2 aylık süre içerisinde sistemden çıkma hakkı sunulması. Sistemden çıkmak isteyen kişileri kalmaya ikna etmek isteyen devlet sisteme giriş yapanlara bin liralık bonus yüklemesinde bulunuyor.

Sistemden 56 yaşını doldurarak emekli olmaya hak kazanmadan çıkan kişiler için ise bu bin liralık ödül geri alınacak. Yine emekli olmak isteyen kişilerin en az 10 yıl sistemde kalma zorunluluğu da bulunuyor. Sistemde belirli süre kalan kişiler için ise bin liranın belirli bir kısmı ödeniyor. Örneğin sistemde 3 yıl boyunca kalan kişiler bu tutarın yüzde 15 oranındaki bölümü olan 150 lirayı alabilecekler…