Yeşil Kart Sistemi’nin temelini bürolar ile onların üyesi olan üçüncü bir şahsa sigorta yapma yetkisi bulunan sigorta şirketleri oluşturur. Bürolar, sigortalı vatandaşlarına üyeleri aracılığı ile Yeşil Kart Sigorta Sertifikası düzenlerler. Zarar gören kimseler için hasarın çözüme ulaştırılıp giderilmesi, bürolar aracılığıyla kazanın meydana geldiği ülkenin yasal sigorta limit seviyesi ve hukuk kuralları dâhilinde zararın giderilmesine dair güvenceyi vatandaşlara sağlarlar.

Kazaya sebebiyet veren aracın olayın olduğu tarihte geçerli ve Yeşil Kart Sistemi üyesi olan bir ülke tarafından düzenlenmiş olan Yeşil Kart sigorta sertifikası, büroların zararını giderebilmesi ve geri ödeme yapabilmesi için gerekli olan koşul olarak belirtilmiştir. Yeşil Kart sahibi olan motorlu taşıt kullanıcılarına her ülkede kolaylık sağlanır. Çünkü sigortacısı ve kendini vermiş olduğu sigorta teminatı kolaylıkla tespit edilebilir ve zararı karşı tarafa ödeme durumu vakit geçmeden yapılabilir.

Ödeme Bürosunun Görevi Nedir?

Yeşil Kart sertifikası sahibi ve üyesi olan sigorta şirketlerinin düzenledikleri sebep olacakları tüm kazalardan tamamen sorumludur. Üyesi olan sigorta şirketi tasfiye sürecinde bulunsa dahi, bu sorumluluk şirketinin kazanın olduğu ülkenin hukukuna göre sigorta güvencesi alma durumuna göre devam eder.

Tedvir Bürosunun Görevi Nedir?

Kazanın meydana geldiği ülkede bulunan büronun yaptığı işlemlere verilen isimdir. Bu büronun sorumluluğu, ülkesinde meydana gelen kazadan sonra başka bir büronun sigorta ettireninin sebep olduğu hasarı çözmek ve zararın giderilmesine yardımcı olmaktır. Tedvir bürosu, sigorta poliçesini sanki kendi düzenlemiş gibi ele alarak işlemektedir. Anlaşılacağı gibi tedvir bürosu, kendi ülkesinde zarar görenlere karşı üçüncü şahıs sigortacısı gibi sigorta güvencesi sağlama sorumluluğundadır.

Kaza tarihinde geçerli bir Yeşil Kart’ın bulunması şartıyla tedvir bürosu; mahkeme çağrılarına dayanarak davaların muhatabı olur, araştırma yapar ve tazminat öder. Kaza ile ilgili beyanları düzenler