Yatırım fonu, yatırımcıların sahip olduğu her türlü birikim bir araya getirilip, sermaye piyasasında değerlendirilmesi için bir havuzda toplanması ve bu birikimlerin profesyonel kişilerce değerlendirildiği kolektif bir yatırım aracıdır. Yatırımcılardan toplanan mevduata bütününe portföy denir. Portföyü yönetene de Yatırım Fonu Kurusu adı verilir. Fona ortak olmak için, fona ait olan portföyün bir kısmını temsilen katılma belgesini almanız gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı mevduata göre 12 tipte fon bulunmaktadır. Bunlar, Özel Fon, Karma Fon, Değişken Fon, Endeks Fon, Sektör Fonu, Hisse Senedi Fonu, Tahvil ve Bono Fonu, İştirak Fonu, Grup Fonu, Yabancı menkul kıymetler Fonu, Altın ve diğer kıymetliler Fonu ve Likit Fon.

Yatırım Fonu Avantajları Nelerdir?

Çeşitli yatırım araçları kullanılabilir. Yatırım Fonları profesyonel kişiler tarafından yönetilir. İşinde uzman olan kişiler piyasayı takip ederek para kaybı riskini en aza indirirler. Fonda bulunan birikimler günlük olarak değerlendirildiği için fonun artan birikimi ile birlikte tamamını veya gerekli olan miktarını kolaylıkla nakit paraya çevrilebilirsiniz. Küçük yatırımlarla büyük yatırımlara ortak olabilirsiniz. Bireysel olarak yapılan yatırımlarla ulaşılması zor olan uluslararası yatırımlara ulaşma imkânı verir.

Yatırım Fonunun Riskleri Nelerdir?

Anapara Garantili fonlar haricindeki fonlarda net veya sabit bir getirinin garantisi verilememektedir. Gün aşırı işlem yapmak mümkün değildir. Gün aşırı işlem yapılabilen tek fon Borsa Yatırım Fonudur. Belirlenmiş olan saate kadar belirli bir fiyattan işlem yapılabilmektedir.

Yatırım Fonunu Kurucusu

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) belirlenmiş olan esaslara uyan bankalar, kanuna uygun olan emekli ve yardım sandıklar SPK’dan izin koşulu ile fon kurucusu olabilirler. Fon kurucusu SPK’ya, katılma payı sahiplerine, resmi kurumlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yatırım Fonu yöneticisi ve Kurucusu farklı kurumlar olabilmektedir. Yatırım portföyünü Fon Kurucusu, mevzuatın ve iç tüzüğün belirttiği sınırlar içerisinde olmak üzere dilediği şekilde oluşturabilir