Kredi kartı borcu ya da çekilen kredilerin borcunu ödeme konusunda bazı zorluklar yaşanabilmektedir. Kredi kartı borcu olan ya da kredi çekmiş olan kişinin ansızın vefat etmesi durumu bu borcun ödenmesi sorununu ortaya çıkartmıştır. İşte bankalar bundan dolayı kredi verdiği müşterilerine hayat sigortası yaptırmayı mecbur kılmaktadır. Bunun amacı ise ansızın meydana gelebilecek vefat nedeni ile ödenmeyen borcu sigorta yolu ile karşılanmasını sağlamaktır.
Bankalar hangi durumlarda hayat sigortası ister?

 • Konut kredisi gibi uzun vadeli kredi çekmek isterseniz
 • Belirli bir geliriniz yok ise bankalar size kredi vermek için sigorta ister
 • Mal varlığınız haciz altında ise ve kredi çekmek istediğiniz hallerde
 • Daha önce çekilen kredi ve kullanılan kredi kartlarının ödemelerini düzensiz ödeyen müşterilerin tekrardan kredi çekmek istemelerinde
 • Borcunuzu ödeyebilecek yasal varisiniz olmadığı durumda
 • Gibi nedenlerden dolayı banka hayat sigortası yaptırmanızı isteyecektir.
 • Peki, bankalar vefat eden kişinin borcunu nasıl tahsil ederler?
 • Hayat sigortası yolu ile banka vefat eden kişinin sigorta şirketine başvurarak kalan ödemeyi tahsil ederler. Eğer ki sigorta tutarı borçtan çok ise banka tahsil edeceği kısmı alır. Kalan bakiyeyi de vefat eden kişinin yasal varislerine bırakır.
 • Kredi kartı borcu ve çekilen kredi borcunu vefat eden kişinin yasal mirasçılarından tahsil etmek isterler. Fakat bazı durumlarda vefat eden kişinin mirası borç miktarını aştığı için yasal varisler reddi miras isteyebilirler. Bu durumda da banka yasal varislerden vefat eden kişinin borcu için tahsilât isteyemez.
 • Vefat eden kişinin herhangi bir banka hesabında alacağı varsa alacaklı banka diğer bankaya bunu belirterek alacağını diğer bankadan tahsil edebilirler. Fakat vefat eden kişinin alacağının olduğu bankaya da borcu varsa tahsil hakkı ilk bankanın olmaktadır. Eğer ki vefat eden kişi doğal afetler nedeni ile ölmüş ise yasal varisler bunu kanıtlamaları şartı ile vefat eden kişinin borcunu sildirebilirler. Çünkü bankaların poliçesi gereği tüm müşteriler olağanüstü hallerde vefat etmesi durumunda borçlarını silmektedirler.
 • Vefat eden kişinin borcu için yasal varisleri vefat eden kişiye ait ölüm belgesini bankaya kısa bir süre içerisinde getirmeleri gerekmektedir. Vefat eden kişinin kredi kartlarını ve ödenmeyen kredilerini durdurmaları daha fazla faiz işlemesini önleyecektir.