Bankaların kullanım oranları her geçen gün artarken vefat eden kişilerin bankada olan para birikimleri için uygulanan yasal bir prosedür bulunmaktadır. Peki, vefat eden / ölen kişinin banka hesapları nasıl öğrenilir?

Ölen Kişinin Banka Hesapları Nasıl Araştırılır?

Vefat eden kişinin bankadaki hesaplarını öğrenmek isteyen kişilerin kullanacakları iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişinin ölen kişinin yasal mirasçısı olduğunu gösteren veraset ilanını çıkararak her bankayı tek tek ziyaret ederek şahsen sorgulamada bulunmaktır. İkinci yöntem ise Türkiye Bankalar Birliği üzerinden sorgulama yapmaktır. Bu yöntem için kurum tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri bankaların müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamasını yasaklamaktadır. Türkiye Bankalar Birliği, kanunen açıkça yetkili kılınmış merciler arasında bulunmamaktadır. Murisin bankalarda bulunan hesaplarına ulaşılabilmesi için Medeni Kanun hükümlerine göre mirasçı veya vekilinin yetkili olduğunu gösteren belgeler ile doğrudan ilgili olduğu düşünülen banka şubelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Ancak, yetkililerin taleplerinin bankaların genel müdürlüklerine gönderilerek, tüm şubeler nezdinde araştırma yapılmasının talep edilmesi halinde; tüm bankalarımızın henüz tam otomasyona geçmediği, tam otomasyona geçen bankaların da yatırım ve işlem maliyetine maruz kaldığı dikkate alındığında, araştırmanın her bankanın yüzlerce şubesini kapsayacağı, bunun bankalar açısından çok büyük bir maddi külfet ve zaman kaybı doğuracağından söz konusu taleplerin bankalar tarafından bir bedel karşılığında yerine getirilebileceği de bilinerek, müşteri sırrı kapsamındaki bilgi araştırılması taleplerinin doğrudan ilgili olduğu düşünülen banka şubelerine yapılması gerekmektedir. Bankaların genel müdürlüklerine başvuru yapılması istenmesi halinde Birliğimiz üyesi bankaların genel müdürlük adres bilgilerini içeren listeye Birliğimiz internet sitesinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.