T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır. 4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  1. İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
  2. İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)
BİRİMANABİLİM DALIKADRO ÜNV.K.D.AD.AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİAnesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.PROFESÖR11Algolojide yandal sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİGenel Cerrahi A.D.PROFESÖR11Endokrin Cerrahi Alanında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİGöz Hastalıkları A.D.PROFESÖR11Vitreoretinal cerrahi de deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİHalk Sağlığı A.D.PROFESÖR11İşyeri hekimliği eğitici sertifikasına sahip olmak. İlgili dalda uzmanlık yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİKalp ve Damar Cer.A.D.PROFESÖR11Fizyoloji alanında doktora yapıyor olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Ekonometri A.D.PROFESÖR11Çok değişkenli zaman serileri, uluslararası parasal hareketler ve regülasyon ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Muhasebe ve Finansman A.D.PROFESÖR11Kamu teşvikleri ve muhasebesi konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Sayısal Yöntemler A.D.DOÇENT11Yapay öğrenme konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Yönetim ve Organizasyon A.D.PROFESÖR11Örgütsel unutma retorik analizi ve dengeli ölçüm kartı konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Yönetim ve Organizasyon A.D.PROFESÖR11İnsan kaynakları yönetimi konusunda doktora yapmış olmak.
BİRİMANABİLİM DALIKADRO ÜNV.K.D.AD.AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Yönetim ve Organizasyon A.D.PROFESÖR11Örgütsel davranış, Cinsiyet rolleri ve yöneticilik konusunda çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Teknolojisi A.D.PROFESÖR11Tehlikeli Atık Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİEndüstri Mühendisliği A.D.DOÇENT11Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentlik unvanını almış olmak. Çizelgeleme, montaj hattı dengeleme, çok amaçlı optimizasyon, sürü zekası algoritmaları, metasezgisel algoritmalar konularında yayın yapmış olmak. Lojistik yönetimi, üretim planlama, izelgeleme alanlarında proje deneyimi ile iş etüdü, proje yönetimi, yöneylem araştırması, mühendislik ekonomisi ve yalın üretim konularında ders vermiş olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTaşıt Tasarımı A.DPROFESÖR11Lisans ve lisansüstü dereceleri ile doçenrtlik unvanını makine mühendisliğinden almış olmak. Otomotiv parçalarının tasarımı, topoloji optimizasyonu ve hibrid optim,zasyon yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTekstil Teknolojisi A.D.PROFESÖR11Örme Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİYapı Bilgisi A.D.DOÇENT11Mimar kökenli olmak. Doktorasını ve Doçentliğini Mimarlık -Yapı bilgisi alanında almış olmak. Yapım yenilkleri, Mimari tasarım eğitimi, kullanıcı memnuniyeti ile Yapı ve Yapım Teknolojisi konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVet.Doğum ve Jinekolojisi A.D.PROFESÖR11Meme sağlığı konusunda doktora çalışması ve ineklerde senkronizasyon protokolleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİVeterinerlik Biyokimyası A.D.PROFESÖR11Kanser hücre biyolojisi ve metobolizma konularında doktora çalışması ve çalışmaları yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.PROFESÖR11Alkan İndikatör tekniği kullanarak yem tüketimi ve sindirilebilirlik tahmini üzerine doktora yapmış olmak yada near infrared reflektans spektroskopi kullanarak yem tüketimi ve sindirilebilirlik tahmini üzerine doktora yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİGıda Teknolojisi A.D.PROFESÖR11Gıda Biyoteknolojisi Fermentasyon Teknolojisi alanında Aroma Kimyası alanında çalışıyor olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİTarımsal Makine Sistemleri A.D.PROFESÖR11Hayvancılıkta Mekanizasyon (Süt Sağım Mekanizasyonu) konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİRİMANABİLİM DALIKADRO ÜNV.K.D.AD.AÇIKLAMA
ZİRAAT FAKÜLTESİTarla Bitkileri A.D.PROFESÖR11Buğday Islahı ve fizyolojisi alanında çalışıyor olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİAnalitik Kimya A.D.PROFESÖR11Elektrokimyasal yöntemlerle çalışmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİAtom ve Molekül Fiziği A.D.PROFESÖR11Dinamik nükleer polarizasyon, nükleer manyetik rezonans, elektron spin rezonans ve güneş gözesi ince filimleri konularında çalışmaları bulunmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİBotanik A.D.PROFESÖR11Kıbrıs adası dikenleri üzerinde floristik ve ekolojik çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİEski Türk Dili A.D.PROFESÖR11Eski Türk dili (Kök Türkçe) alanında Doçent olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİEski Türk Edebiyatı A.D.DOÇENT11III. Selim dönemi edebiyatı üzerine uzmanlaşmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİMüzik Eğitimi Anasanat D.PROFESÖR11Doçentliğini Güzel Sanatlar Müzik Bilimi alanında almış olmak. Müzik Öğretim yöntemleri alanında bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak. Çağdaş Müzik Öğretim Yöntemleri konularında uzmanlaşmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTürkçe Eğitimi A.D.DOÇENT11Filoloji Temel alanı; Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış ve Doçent olmuş olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİFelsefe Tarihi A.D.PROFESÖR11Doktorasını ve doçentliğini felsefe alanında tamamlamış ve çağdaş batı düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİHadis A.D.PROFESÖR11Ravi tenkidi ve Hanbeli mezhebinin hadis metodu üzerinde araştırmaları bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTefsir A.D.PROFESÖR11Kur’an Ahlakı, Kur’an müşkilleri ve müteşabihleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAK.Grafik Tasarımı Böl.DOÇENT11Baskı sanatları alanında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAK.Oyunculuk Anasanat D.DOÇENT11Film yapımı, Türk sineması tarihi ve sinema- seyirci ilişkileri alanında çalışmaları olmak.
BİRİMANABİLİM DALIKADRO ÜNV.K.D.AD.AÇIKLAMA
İNEGÖL İŞLETME FAK.Muhasebe ve Finansman A.D.DOÇENT11Vakıflar ve vakıfların muhasebe sistemi konusunda çalışmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAK.Beden Eğitimi ve Spor A.D.PROFESÖR11Kayak sporu (Alp Disiplini) eğitimi konusunda tebrübe sahibi olmak, Kayak öğretmenliği belgesine sahip olmak, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersinin müfredat programlarının hazırlanmasında danışmanlık yapmak ve Milli Eğitim Bakanlığının farklı projelerinde yer almak, Alanıyla ilgili en az 2 (iki) yıl yurt dışı tecrübesine sahip olmak.

SABAH GAZETESİ – 01.10.2017 – SON BAŞVURU TARİHİ : 16.10.2017