Teminat Mektubu Nedir?

Teminat mektubu bankalar tarafından verilen ve verilen kişi ya da kuruma iş yapma karşılığı taahhütte bulunan kişi ya da kurumun bu işi – hizmeti yapmaması durumunda para ödeyeceğine dair verdiği garantidir.

Genelde günümüzde bu mektuplar ihaleye girmek isteyen firma ve kişiler tarafından kullanılmakta olup aynı zamanda ticaret hayatında da yüksek tutarlı vadeli satışlarda çoğu firma güvence olarak bankanın güvencesi altında olan teminat mektubu istemeye devam etmektedir.

Teminat Mektubu İadesi 

Genelde teminat konusu olan iş ya da hizmetin yerine getirilmesinin ve tamamlanmasının ardından teminat mektubu verilen firma, kurum ya da kişi tarafından iade edilir. Ancak teminat verilen iş yada hizmetin yerine getirilmemesi durumunda teminat mektubunun nakde çevrilmesi söz konusu olur.

Banka teminat mektubunun getirilmesi durumunda teminat verilen tutarı ödemekle yükümlüdür. Ortada haksız bir uygulama bulunuyorsa bu durumda karşı tarafın hakkını korumak adına tedbir kararı uygulaması mümkündür.