Yapılması zorunlu olan poliçe türlerinden biri olan tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçesi ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üretenlerin, satanların, depolayanların bu faaliyetleri sebebi ile 3. şahıslara doğrudan verebilecekleri herhangi bir zararı teminat altına alan bir poliçe türüdür. Örneğin Tehlikeli maddeler orunlu poliçesi bulunan ve tüp gaz satışı yapan herhangi bir işletmede LGP tüpünün infilak etmesi ya da patlaması sonucunda 3. şahıslara karşı oluşabilecek tüm hasarlar poliçe limitleri dahilinde hak sahiplerine ödenektedir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sigortası Şartları Nelerdir

Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçelerinde hasarın çıkış nedeni öncelikli olmakla beraber parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı her tülü maddeden meydana gelen ve 3. şahısları etkileyen olaylar teminata altına alınmakta ve uğranılacak zararlar karşılanmaktadır. Tehlikeli maddeler zorunlu poliçesi de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi T.C sınırları içerisinde geçerlidir ve genel olarak 1 yıllık süre ile düzenlenmektedir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar

Tehlikeler maddeler zorunlu poliçesinde teminat dışında kalan durumlarda mevcuttur. Bunlar arasında kasten meydana gelen olaylar ve bu olayları yapan kişilerin vermiş olduğu zarar ve ziyanlar; sigortalının herhangi bir hasar sırasında kendisinin uğrayacağı zararlar ve maddi tazminat talepleri; savaş yada savaş niteliğindeki olaylardan, terör veya halk hareketleri sonucu meydana gelen zarar ve ziyanlar ve poliçe sahibi sigortalıya bağlı olarak çalışan kişilerin uğradığı zararlar sayılabilir. Bütün bu olaylar sonucunda oluşan olaylarda sigorta şirketi hasar ödemesi yapmaz.

Tehlikeli maddeler zorunlu poliçesi bir yıl olarak düzenlenmekte ve T.S ile öğlen saat 12.00 başlar ve vade bitiminde öğlen saat 12.00’de sona erer. Tehlikeli maddeler zorunlu poliçesinde oluşacak olaylardan meydana gelen hak ve kazançları ihbar süresi 2 yıldır ve sonrasında zaman aşımına uğramaktadır