Günümüzde finansal olarak işlem yapan bankalar ülkemizde de yoğun olarak iş ve işlem yapmaktadırlar. Bu bankalar faaliyet alanları gereği talepleri almakta ve değerlendirmektedir. Bankalar genelde vadeli ve vadesiz hesap kullanımı, kredi kartı işlemleri, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, maaş ödemeleri veya fatura ödemeleri gibi işlemleri yapmaktadır. Bankalar bu işlemleri hem şube aracılığı ile hem de internet bankacılığı ve ATM makinesi aracılığı ile yapmaktadır.

Ülkemizde İşlem Yapan Bankalar

Bankalar faaliyet alanlarının bir olmasına rağmen kamu ve özel bankacılık olarak ikiye ayrıldıkları bilinmektedir. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası kamu bankası olarak, diğer bankalar ise özel bankalar olarak bilinmektedir.

Bankaların Vadeli Mevduat Hizmetleri

İnsanlar genelde elindeki nakit, döviz veya altınlarını bankalarda yer alan vadeli hesaplara yatırarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda her banka kendine özgü faiz politikası gütmektedir. Bu faiz oranlarının belirlenmesinde Merkez Bankasının aldığı faiz kararları etkilidir. Ülkemizin özel bankalarından ola TEB bankası ise faiz oranlarını şu şekilde belirlenmektedir.

E-Vadeli Türk Lirası Faiz Oranları

TEB Bankası 100000 Türk Lirasına kadar 1-27 gün için %6,75, 28-31 gün için %8,25, 32-45 gün için %8,75 ile bu miktarda en fazla vadeli faiz politikası uygulanmaktadır. Banka e-mevduat çerçevesinde bu miktar için en fazla faiz oranını 32 gün ile 45 gün arasındaki Türk Lirası vadeli hesaplar için vermektedir.

Teb Bankası 1000000 Türk Lirasına kadar 1-27 gün arası için %6,75, 28-31 gün için %8,50, 32-45 gün arası için ise %9,60 faiz oranı ile vadeli hesapları vermektedir. Banka e-mevduat çerçevesinde bu miktar için en fazla faiz oranını 32 gün ile 45 gün arasındaki vadeli Türk lirası hesaplar için vermektedir.