Ülkemizde bankalar finans sektörü kapsamında işlemler yapmaktadır. Bu işlemlerin yapılmasında ana amaç ise kar elde etmektir. Bankalar yapmış oldukları işlemlerden gelir elde etmek için faiz almakta, masraf tahsil etmekte veya diğer aidat adı altında ücret talep etmektedir. Özellikle kredilerde bankaların kar elde etme olasılığı çok yüksektir. Çünkü verilen kredi belirli bir faiz oranı ile geriye tahsil edilmektedir.

Ülkemizde Faaliyet Gösteren Bankalar
Söz konusu bankalar ikiye ayrılarak aynı prensipte çalışmalarına devam etmektedir. Bu bankalar kamu ve özel bankalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bankaların Vermiş Olduğu Kredi Çeşitleri ve Faiz Oranları
Bankaların yüksek gelir elde ettikleri krediler insanlara üç ana başlık altında verilmektedir. Bunlar konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisidir.

Ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkan terör olayları, yanı başımızda meydana gelen savaş durumu, 15 Temmuz Darbe girişimi ve dünyada meydana gelen bir ekonomik daralmadan dolayı ülkemizdeki ekonomik çarklar biraz yavaşlamış durumdadır. Bu olaylardan dolayı kredi faiz oranlarında süren düşüş şu anlık durmak zorunda kalmıştır. Özellikle son iki aydır Dolar’ın Türk Lirası karşısında değer elde etmesi ile birlikte Merkez Bankası faiz arttırma kararı almıştır. Bundan dolayı bankalar siyasi talepler ışığında kredilerde herhangi bir faiz artırma yoluna gitmemişlerdir. Merkez Bankasının uygulamış olduğu politikalar ülke ekonomisi için önem arz etmektedir.

Ekonomik Olarak Faiz Oranlarının Durumu
Son yaşanan olaylar ışığında yapılan değerlendirme neticesinde ülkede meydana gelen Cari açık, Dolar/Türk Lirası kurunda yaşanan yükseliş Merkez Bankasının faiz indirme politikasını şu anda engellemiş durumdadır. Bundan dolayı yakın geçmişte Merkez Bankası faiz bandında bir değişikliğe gitmiştir.

Taşıt Kredileri Açısından Ülke Ekonomisine Bakış
Ülkemizde son yıllarda hızla büyüyen otomotiv sektöründe yaşanan faiz indiriminden dolayı olumlu olarak katkı sağlamıştır. İnsanlar faiz indirimleri neticesinde taşıt kredisi çekerek taşıt alma tercihinde bulunabiliyorlar. Ancak son ekonomik gelişmelerden dolayı taşı kredilerinde de herhangi bir indirim beklenmiyor. Ancak ülke ekonomisinin durgunluktan çıkacağı olarak gösterilen 2017 Nisan ayından sonra faizlerde bir miktar daha indirime şahit olunabilir