Tarım kredisi çekilmesi, ülkenin en önemli sektörleri arasında yer alan tarım hakkında malzeme alımı, iş yapma, materyal kullanımı ve elektrikli alet alımı gibi işlemlerde kullanılır. Tarımla uğraşarak geçimini sağlayan esnaf, verilen tarım kredisi ile desteklenmektedir. Özellikle kırsal alanlarda ve köylerde yapılan tarımda destek hizmetleri olarak bu kredi kullanılmaktadır. Normal kredilere oranla bu kredi, daha az faizli ve daha kolay ödeme vadeli olarak verilmektedir. Diğer kredilere oranla istenen vadenin yapılması ve istenen şekilde ödenmesi daha olasıdır. İlk taksitlerin hasat zamanı ödenmesi, vade sürelerinin daha fazal uzatılması gibi özellikler mevcuttur.

Banka kredisi faizi hesaplama yöntemlerine buradan bakabilirsiniz.

Tarım Kredisi Nedir?

Tarım kredisinin tanımı şu şekilde yapılabilir: Tarım kredisi, tarım ile ilgilenen çiftçinin işini kolaylaştırmak, kişilerin daha fazla verim alacakları tarım alanlarına girmesini sağlamak gibi amaçlarla verilen kredi türüdür. Vadelerin, faizlerin, vade çeşitlerinin ve ödemelerinin çiftçilerin durumuna göre belirlendiği bu kredide, kişilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması beklentisi bulunmaktadır. Bu beklenti doğrultusunda kişiler, alanlarını genişletme, daha fazla ürün alma, daha fazla ihracat yapma gibi hedeflere sahip olmalıdır.

Tarım Kredisi Nereden Alınır?

Tarım kredisi verebilecek kurumlar, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası’dır. Bir çok il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde de şube açmış olan tarım kooperatifi, çiftçilere finansal destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu sebeple Türkiye’de çiftçilerin her 4 tanesinden 3’ü tarım kooperatifine bağlıdır. Bu kooperatif, krediye ihtiyacı olan çiftçilere, düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanları sunmaktadır. Bunun yanı sıra kooperatiflerin haricinde özel ve devlet destekli kredi çeşitleri, Ziraat Bankası dışındaki bankalar tarafından da verilmektedir. Ancak en uygun tarım kredisinin kooperatifler ve Ziraat Bankası tarafından verildiği bilinmektedir.

Tarım Kredisi Alabilecek Kişiler

Tarım kredisi almaya hakkı olan kişiler, en az 5 yıl süre ile tarımla uğraşmış, aynı zamanda sonraki 3 yıl da tarımla uğraşacağı kesin kişilere verilmektedir. Tarımsal faaliyet, üretime dayanmıyor, işlemeye dayanıyorsa bu kredi türünden yararlanamamaktadır: üretime dayalı olmayan faaliyetlerde bu krediden değil, bireysel kredilerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca bu kredinin alınabilmesi için kişilerin çiftçilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. bu belge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, sisteme yapılacak işleme ile yapılmaktadır. kişilerin sisteme çiftçi olarak işlenmesi sayesinde alınacak belge, kredi ve hibe imkanlarının önünü açmaktadır.

Bu şartların yanı sıra, yapılan kooperatif kaydının tüm üyelik ücretlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. tıpkı bankalardaki kredi notu gibi, kooperatiflerden alınacak kredilerde de kişilerin notlarının yüksek olması için üyelik ödemelerini zamanında yapmaları gerekmektedir.

Kooperatif kredileri, düzenli çalışma, belirli şartlara uyma ve üyelik ücretlerini verme gibi kredilere dayansa da, bankalardan alınacak tarım kredisinde daha az kriter bulunmaktadır.

Tarım Kooperatifinden Alınacak Tarım Kredisi Çeşitleri

Kooperatiflerin tarım kredisi türleri şu şekilde açıklanabilir:

 • Kısa vadeli işletme kredileri: Kısa sürede geri ödeneceği belli olan kredilerdir. Bu kredi türünde kişilerin en fazla 24 ay vade yapmasına izin verilir. Bunun yanı sıra kişilerin ödemeleri zamanında yapması, daha yüksek miktarlar almasına yardımcı olacaktır. bu şekilde alınacak kredilerde miktar düşük olup, en fazla 5.000 TL olabilmektedir.
 • Orta vadeli krediler: 24 ay üzeri vade yapılabilen kredi çeşitleridir. Bu kredilerde kişilerin daha yüksek meblağlar çekebilmeleri sağlanır. Bunun yanı sıra kişilere verilecek bu miktarlarda yapılan vadeler hasat dönemine, ekim zamanında ya da ürünün satış zamanına göre ayarlanabilmektedir. Bu kapsamda 3 ayda bir ödeme, 6 ayda bir ödeme, balon ödeme, artan ya da azalan ödeme şeklinde farklı ödeme şekilleri kullanılabilir.
 • Belge karşılığı krediler: Yapılacak tarımın ihracat için kullanılması halinde, ihracat belgesi ile tarım için kredi alınabilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler, ihracat için kullanılacak miktarın ne kadar olacağını belgelemek zorundadır.
 • Tüketim kredileri: Tarım malzemelerinin alınması için verilen genel kredi türüdür. Bu kredide kişilerin ufak tarım malzemesi ihtiyaçları karşılanır.
 • Vadeli faizsiz kredi: Uzun vadelerle verilebilen bu kredi, faizsiz olarak tüketicilerin kullanımına sunulur.
 • Genç çiftçi kredisi: 30 yaş altı çiftçilere verilen bu kredi, başlangıç kredisi olarak sunulmaktadır. Genç çiftçinin en az 3 yıl süre ile bu işi yapacağını beyan etmesi halinde kişiler, bu kredi imkanından yararlanabileceklerdir.

Ziraat Bankası’ndan Tarım Kredisi Fırsatı

Ziraat Bankası tarım kredileri, çiftçilerin en fazla tercih ettikleri kredi türüdür. Kara Gün Dostu Kampanyası adı ile anılan Ziraat tarım kredisi, çiftçilere dönemsel kampanyalar, düşük faizli, yüksek vadeli kredi imkanları sunmaktadır. Bu kapsamda paketlere ayrılarak verilen kredi için, arıcılıktan büyükbaş hayvancılığa ve bitki işlemeye kadar pek çok alanda kredi başvurusu yapılabilmektedir. Yapılan kredi başvurularında kişilerin düşük faizli kredi ve hibe olma üzere iki seçeneği bulunmaktadır.

Ev hanımlarına kolay kredi veren bankalara buradan ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarım Kredilerinin Özellikleri

Ziraat tarım kredisinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı muz yetiştiriciliği alanlarında kullanılabilir.
 • Kültür mantarı üretiminde kullanılabilir.
 • İşletme veya yatırım kredisi şeklinde kullanılabilir.
 • İşletme kapasitesi ile uyumlu olma şartı ile birlikte, üretimde ihtiyaç duyulan canlı hayvan ve alet alımında, makine temininde ve iş gücü emek karşılığında krediden yararlanılabilir.
 • İlaç, gübre gibi küçük giderler için kredi kullanılabilir.
 • Sera yatırımı nedeniyle yapılması elzem olan inşaat alanlarında kullanılabilir.
 • Arazi alımında krediden yararlanılamaz.
 • Elinde hiçbir malzemesi olmayan ve işe yeni girecek, tecrübesiz çiftçi bu imkandan yararlanamaz.
 • İşletme satın alımları durumunda; yani işletmesi olmayan ve işin içinde olmayan kişinin çiftlik ya da sera satın alması durumunda tarım kredisinden yararlanmak mümkün değildir.