Hükümet beyaz eşyada ÖTV’nin kaldırılması, mobilyada KDV indirimi ve vergisini düzenli ödeyen vergi mükelleflerine vergi indirimi yapılmasından sonra şimdi de taksicilere vergi indirimi uygulanması konusunda karar aldı.

Hükümet 2017 yılının başından bu yana bazı alanlarda vatandaşları sevindirecek kararlar almakta. Bunlardan ilki bildiğiniz gibi borcu yüzünden kara listeye giren vatandaşlara ve şirketlere sicil affı getirilmesi oldu. Ardından hükümet, 31 Nisan 2017’ye kadar beyaz eşyadan ÖTV almama kararı aldı. Bunu da mobilyada KDV indirimi yapılması izledi. Son zamanlarda çıkan bir haber de vergi indirimi ile ilgili oldu. Buna göre hükümet vergisini düzenli olarak ödeyen vergi mükelleflerine yüzde beş oranında indirim yapmaya karar verdi. Bunun arkasından taksicileri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Hükümet taksicilere vergi indirimi yaptı. Ancak bu vergi indiriminin ne kadar gerçekçi olduğu merak konusu. Çünkü ayrıntılara bakıldığında vergi indiriminin yapılacağı gelir tutarı akla pek mantıklı gelmemekte. Hükümetin aldığı karara göre eğer taksiciler vergi dairelerine bildirdikleri gelir beyanında yıllık gelirlerinin 8 bin TL’nin altında oluğunu gösterirlerse bu taksicilerden vergi alınmayacak. Eğer taksicinin yıllık geliri 8 bin TL ve bu tutarın üstünde ise toplam gelir beyanından 8 bin TL’lik tutar düşülecek ve kalan tutar üstünden taksiciden yüzde15 oranında gelir vergisi alınacak. Burada gerçekçi olmayan durum bir taksicinin yıllık gelirinin 8 bin TL’nin altında olmasıdır. Bu durum ancak taksicinin bu işi ek iş olarak yapması durumunda geçerli olabilir. Eğer taksicinin esas işi sadece taksicilik ise bu durumda ayda 2000 TL’den fazla para kazanması olasıdır. Bu durumda zaten yılda en az 20.000 TL kazanma olasılığı vardır. Eğer ayda 1000 TL kazanırsa bu taksici yılda en az 10.000 TL kazanır. Yani yılda 8 bin TL’den az kazanması için o taksicinin gerçekten de yarı zamanlı olarak taksicilik yapması ya da taksiciliği ek iş olarak yapması gerekmektedir.

Taksicilere vergi indirimi yapılması taksiciler için sevindirici bir karardır. Hükümetin bu kararı almasının nedeni kaçak taksiciliğin yani gelir vergisi ödemeden taksicilik yaparak para kazanan taksicilerin önüne geçmektir. Taksicilerin vergi muafiyetinden ya da indiriminden yararlanmaları için vergi dairelerine başvurmaları ve gelirlerini beyaz etmeleri şarttır. Çünkü vergi dairesine vergi muafiyeti için başvurmayan taksiciler bu indirimden yararlanamamaktadırlar. Eğer taksicinin verdiği gelir beyanı doğruysa ve geliri 8 bin TL’nin altında ise o taksicinden vergi tahsil edilmeyecektir. Ancak verdiği beyan doğrultusunda taksicinin gelirinin 8 bin TL’nin üstünde olduğu anlaşılırsa bu durumda taksicinin toplam gelirinden 8 bin TL düşülecek ve kalan tutarın yüzde 15’i kadar gelir vergisi tahsil edilecektir. Taksiciler eğer uyanıklık yapmaya kalkarak esas gelirlerini farklı göstermeye çalışırlarsa bu taksicilere cezai işlem uygulanmaktadır. Aynı şekilde eğer birden fazla kez gelirlerini doğru beyan etmezlerse daha yüksek ceza alacaklardır. Bu durum taksinin ruhsatının iptaline kadar gidebilecektir.