Tahvil almayı düşünen yatırımcılar “tahvil nedir, nasıl alınır ve çeşitleri nelerdir?” sorusunu dile getirmektedir. Bu yazıda tahvil üzerine merak ettiğiniz tüm bilgileri bulacaksınız.

Tahvil Nedir?

Kısaca Tahvil; Anonim şirketler tarafından ticari faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere ihtiyaç duydukları finansal kaynağı sağlamak için kullanılırlar. Tahviller, sermaye piyasası şartları dikkate alınarak resmi olarak çıkarılan ve vadesi 1 yıldan daha uzun olan borçlanma senetleridir.

Buna göre tahvil; yatırımcının şirkete 1 yıldan daha uzun vadeli olmak koşuluyla faizi karşılığında borç vermesi durumudur. Finansal kaynak ihtiyacı bulunan şirketin çıkaracağı tahvillerin tamamı, sermaye piyasası kanununa uygun şekilde ibareleri aynı ve itibari kıymetleri eşit olacak şekilde düzenlenmelidir.

Tahvil alan yatırımcı ise almış olduğu tahvilin vade süresi dolduğunda, anaparası ile belirtilen tahvil faiz oranını yani kazancını alarak birikimini faiz getirisi ile değerlendirmiş olur.

Birçok yatırım aracına göre daha güvenli kabul edilen ve özellikle de uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlerin tercihlerinden biri olan tahvil çeşitleri, birçok insan tarafından birikimlerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Tahvil Nasıl Alınır?

Yatırımcıların merak ettiği konuların başında, tahvil nasıl alınır, tahvil yatırımı nasıl yapılır? Gibi soruların cevapları gelmektedir. Tahvil alımları aracı kurumlar ve bankalar aracılığı ile yapılabilmektedir. İlgili makamlarca yetkilendirilmiş aracı kurum ve bankalar üzerinden, tahvil satışı yapan anonim şirketlerinin borç senetleri alınabilir.

Bu yatırımlar bono ile benzerlik gösterse de bono yatırımlarının vadesi, 1 yıldan daha az sürelidir. Tahviller ise benzer şartlar altında, 1 yıldan daha uzun vadelerle verilmektedir.

Tahvil Türleri Nelerdir?

Tahvil alımı yapmadan evvel bilgi sahibi olunması gereken bir diğer konu ise tahvil türleri ya da çeşitleridir. Tahviller, sahip oldukları nitelik ve borçlu şirketin sınıfına göre birkaç çeşide ayrılmaktadır. Buna göre tahvil çeşitleri ve kısaca özellikle şu şekildedir;

Özel Sektör Tahvilleri

Özel sektörde faaliyet gösteren anonim şirketleri veya bankalar tarafından çıkarılan tahvillerdir. Bankalar ve özel sektör şirketleri ihtiyaç duydukları finansal kaynağı sağlamak için, devlet yasalarına uygun şekilde tahvil çıkarabilirler.

Devlet Tahvilleri

Devlet yapacağı yatırımlar için finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve sermaye anlamında kendini güçlendirmek için, çeşitli dönemlerde tahvil satışı yapar. Süreklilik arz eden yatırımların devlette fazla olması nedeniyle, her dönem devlet tahvili bulmak mümkündür.

Baş Başa ve Primli Tahviller

Bu tip tahvillerde ise alınan tahvil senetleri, üzerindeki değere göre satılır. Başa baş tahviller, üzerinde sahip olduğu değere göre satılan tahvilleri ifade eder. Primli tahviller ise, devlet veya özel sektör şirketleri tarafından üzerinde yazan değerin daha altına satılan türlerdir.

Nama ve Hamiline Yazılan Tahviller

Sermaye Piyasası yasa ve yönetmeliklerinde, tahvillerde alacaklının isminin olması gibi bir mecburiyet yoktur. Herhangi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, isim belirtilmesi şirketlerin inisiyatifindedir.

Şayet tahvil üzerinde isim yazıyorsa, bu tip tahvillere nama yazılı tahvil denilmektedir. Üzerinde isim yazmayan tahviller ise, hamiline yazılı tahviller olarak adlandırılırlar. Nama yazılan tahvilleri, ancak üzerinde isim yazan kişi bozdurabilir. Hamiline yazan tahvil senetlerinde ise bunun tam aksine, tahvili elinde bulunduran kişi sorunsuzca bozdurma hakkına sahiptir.

Tahvil nedir sorusunu cevaplandırdığımız bu yazıda devlet tahvili ve özel tahvil gibi tahvil çeşitleri üzerine bilgileri sizlere sunduk. Bu içeriğimizin ardından “Yatırım” kategorisinde yer alan diğer makaleleri de mutlaka incelemenizi öneririz.