Strengths( güçlü yönler), Weaknesses( zayıf yönler), Opportunities(fırsatlar) ve Threats(tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan Swot, baş harflerde sıralanan tüm bu durumların belirlenmesinde kullanılan stratejik bir yöntemdir. Bazı Türkçe kaynaklarda bu kavramların Türkçe karşılığının baş harflerine denk geçen GZFT harfleri de kullanılmaktadır.

Swot Analizi Nedir? 

gzft-analizi-nedir

Modern iş yönetiminde vazgeçilmez bir araç haline gelen bu analizde amaç, iç ve dış çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatlar ile birlikte, firmanın ya da kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerinden bir analiz oluşturmak ve hedefler belirlemektir. Bu analizde ifade edilen güçlü yönler; firmanın belirlediği hedeflerine ulaşabilmesinde ona avantaj sağlayacak yönleridir. Zayıf yönler; yine firmanın belirlediği hedeflerine ulaşabilmesinde ona dezavantaj sağlayacak olumsuz yönleridir. Fırsatlar; firmanın hedeflerini gerçekleştirmesinde ona yardımcı olabilecek olanakları, yani dış çevre koşullarını temsil etmektedir. Tehditler ise; firmanın ya da kuruluşun performansının düşmesine neden olabilecek dış koşullardır.

Swot Analizi Ne İşe Yarar?

gzft-analizi-ne-ise-yarar

Bu analiz, bir firmanın ya da bir kurumun iç ve dış çevre koşullarını değerlendirmesi ve planlama yapmasında etkili bir rol oynayan stratejik bir planlamadır. Bu analiz yöntemi; planlama yaparken, ortaya çıkan sorunları tanımlama ve çözmede, şirket stratejisi oluştururken, alınması gereken analitik kararlar olduğunda ve belirlenen hedefe ulaşma yolunda oldukça işe yarar. Böylece şirketler, kurum ve kuruluşlar; dış çevrede var olan fırsat ve tehditleri daha iyi değerlendirip, hedeflerini daha hızlı uygulamaya koyabilirler.