Türkiye’de devletten sosyal yardım alarak yaşamını idame ettiren çok sayıda vatandaş bulunuyor. Hükümet bu vatandaşları iş hayatına ve çalışmaya yönlendirme kararı aldı. 

Hükümet, sosyal yardım alan kişileri istihdam etme kararı aldı. Türkiye’de devletten sosyal yardım alarak geçinen çok sayıda vatandaş mevcut. Devlet bu kişilerin işe alınması için yeni düzenlemeler çıkardı. Buna göre devletten sosyal yardım alan vatandaşları işe alan işverene destek verilecek. Yani devlet bu vatandaşların işe alınması için işverenleri teşvik edecek.

Devlet, sosyal yardım alan vatandaşları iş hayatına yönlendirmeye hazırlanıyor. Buna göre sosyal yardım alan kişilere iş teklif edilecek ve kişilerin bu işi kabul etmeleri beklenecek. Vatandaşlara en fazla üç kez iş teklifi alma hakkı verilecek. Eğer vatandaşlar bu üç teklifin üçünü de red ederlerse ve çalışmak istemezlerse vatandaşların aldığı sosyal yardımlar kesilecek. Yani iş tekliflerini reddetmek için vatandaşların haklı gerekçeler sunmaları gerekecek.

Sosyal Yardım Alanların İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Sosyal yardım alan vatandaşların istihdam edilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir yönetmelik çıkardı. Yönetmeliğe göre sosyal yardım alarak hayatlarını idame ettiren kişiler çalışmaya yönlendirilecek. Söz konusu düzenleme ile ilgili yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı ve hatta yürürlüğe girdi bile. Bu yönetmelikte yer alan düzenlemeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin yönetmeliğe göre;

  • 18 ila 55 yaşları arasında olan ve son bir yıl içinde en az bir kaz sosyal yardım alan vatandaşların çalışma hayatına yönlendirilmeleri söz konusu olacak.
  • Sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olan vatandaşlar İŞKUR’a kaydedilecek.
  • İŞKUR’a kaydedilen kişiler kurum tarafından uygun işlere, mesleki eğitimlere ya da aktif işgücü programlarına yönlendirilecek.
  • İŞKUR tarafından yapılacak yönlendirmeler vatandaşların yaşadıkları yerlere uygun olacak. Ulaşım açısından uygun işler, eğitimler ya da programlara yönlendirme söz konusu olacak.
  • İŞKUR tarafından yönlendirilecek vatandaşlar büyükşehir belediyesi içinde bulunmaları hâlinde servisle ya da en fazla iki toplu taşıma aracıyla ulaşabilecekleri işlere, eğitimlere ya da programlara yerleştirilecek.
  • Sosyal yardım alan vatandaşları işe alan işverenlere bir yıl boyunca destek verilecek. Bu destek, işe alınan vatandaşın sigorta priminin bir yıl boyunca karşılanması şeklinde olacak. Ancak bu desteği alabilmek için işverenlerin devlete sigorta prim borcunun olmaması zorunlu olacak.

Geçerli Gerekçesi Olan Vatandaşlar Düzenlemenin Dışında Tutulacak

Sosyal yardım alan vatandaşların istihdama yönlendirilmeleri konusunda çıkan yönetmeliğin kapsamadığı vatandaşlar mevcut. Sosyal yardım alan ve çocuk sahibi olan kadınlar bunların başında gelmekte. Buna göre ilkokul çağında ya da ilkokul çağı öncesinde olan kadınlar ayrıca sürekli hasta durumda olan ve sosyal yardım alan vatandaşlar düzenlemenin dışında tutulacak.

Düzenlemenin dışında tutulan geçerli mazeretlere sahip vatandaşların iş hayatına girmeleri beklenecek. Eğer bu kişiler geçerli bir sebep sunmadan kendilerine teklif edilen işleri üç kez red ederlerse artık sosyal yardım alamayacaklar. Yönetmelik yürürlüğe girmiş olsa da esas uygulama 1 Ocak 2018’de başlayacak.