Sigorta, kişilerin karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı yapılan, oluşan maddi ya da manevi zararın minimum düzeye indirilmesinin sağlanması amacıyla yaptırılan ve sigortacı ve sigortalı tarafından imzalanan iki taraflı bir sözleşmedir. Sigorta, hayatları boyunca, insanların oluşumunu ön göremedikleri birçok riske karşı kendilerini ve yakınlarını korumaları anlamını taşımaktadır. Sigorta, farklı türleri ile karşımıza çıkmaktadır.

Sigorta Türleri Nelerdir?

Sigorta türleri öncelikle iki ana başlık altında toplanmaktadır:

1-Sosyal Sigortalar: İşverenler tarafından çalışanlara yapılması zorunlu olan, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur gibi sigortalardır.
2-Özel Sigortalar: Bu sigorta türü de, hayat sigortası ve hayat dışı sigortası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
a)Hayat Sigortası: Özel sigortalar arasında yer alan ve sigorta türleri nelerdir sorusunun cevabı olarak karşımıza beş tür sigorta türü çıkmaktadır.
-Ölüm Hali Sigortası: Sigortalı kişinin ölümü halinde, kişinin varislerine sigorta şirketi tarafından ödeme yapıldığı sigorta türüdür.
-Grup Hayat Sigortası: Genellikle bir gruba bağlı, en az 10 kişiye, tek bir poliçe ile ölüm, kaza gibi oluşan risklere karşı yapılan özel sigorta türüdür.
-Maluliyet Sigortası: Bir kaza sonucu oluşan ve sürekli olarak sakatlık meydana getiren durumlarda yapılan özel sigorta türüdür.
-Ferdi Kaza Sigortası: Sağlıkla ilgili ortaya çıkan sorunlar, ölüm ya da kaza gibi durumlarda oluşan risklere karşı yapılan sigortadır.
-Özel Durum Sigortası: Özel sigortaların içinde yer alan bu sigorta türü diğer sigorta türlerine göre biraz farklılık göstermektedir. Bu sigorta türünde, kişinin isteğine göre ve kişinin özel durumlarına göre hazırlanan bir poliçe vardır ve sigorta maliyeti daha fazladır.
b)Hayat Dışı Sigorta: Özel sigortaların diğer bir kolunu oluşturan hayat dışı sigorta, sigorta türleri nelerdir sorusunun diğer cevabıdır ve maddi hasar ve kayıpları kapsar.
-Yangın Sigortası:
-Nakliye Sigortası
-Kaza Sigortası
-Tarım Sigortası
-Makine Sigortas