Önceki hafta meclisten geçen kanuna göre sigorta primleri yeniden yapılandırılacak.Buna göre 23 milyar TL’lik primin yeniden yapılandırılması söz konusu olacak. 

Önceki hafta meclisten geçen kanun teklifi sayesinde prim borcu olan kişiler borçlarını yeniden yapılandırabilecekler. Planlanan yapılandırma işlemine göre 23 milyar TL’lik primin yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Üstelik bu yapılandırma sırasında sigorta prim borçlarına yansıtılan gecikme faizleri ve zamları silinmiş olacak. Borçlar taksitlendirilecek.

Yapılandırma Kapsamına Giren Prim Borçları

Meclisten geçen kanun teklifinde yer alan yapılandırmanın kapsamına giren sigorta primleri 4/a, 4/b ve 4/c şeklinde sıralanıyor. Ancak yapılandırma kapsamına giren sigorta primlerinin içine hemen hemen tüm sigorta primlerinin girdiğini söylemek mümkün. Burada önemli olan husus kapsama giren sigorta prim borçlarının 2017 yılı Mart ayı öncesinde ödenmesi gereken borçlar olması. İşte bu borçların yeniden yapılandırılması söz konusu.

Yapılandırma kanununun hedefinde aslında SGK’ya prim borcu olan işverenler yer almakta. Bilindiği gibi şu anda yürürlükte olan sigorta prim teşviklerinden SGK prim borcu olan işverenler yararlanamamakta. Kanunun yürürlüğe girmesi ile borç yapılandırma kanunundan yararlanan ve borcunu yapılandıran işverenler teşviklerden yararlanmaya başlayacaklar.

Bağ-Kur Borcu Olanlar Ne Yapacaklar?

Bağ-Kur borcu olanların söz konusu yapılandırma kanunundan yararlanması söz konusu. Bilindiği gibi artık Bağ-Kur’lulara 4/b’liler adı veriliyor. Bu kişiler kendi primlerini kendileri ödüyorlar. Bağ-Kur’luların en çok yaşadığı sorunlardan biri kendi işlerini kurmaları, iş yerlerini  açmaları ve fakat sigorta primlerini ödememeleridir. Çıkan yasa kapsamında Bağ-Kur’lular borçlarını yapılandırabilecekler ve taksitlendirebilecekler.

Bağ-Kur’lu olup kendi iş yeri olan, iş yerinin kirasını ve faturalarını ödeyen, masrafları karşılayan fakat sigorta primini ödeyemeyen çok sayıda iş sahibi vardır. İş yeri kurmak ve işletmek önceleri kolay bir iş gibi görünse de aslında her ay cebinizden çıkıp belirli yerlere gitmesi gereken ödemeler vardır. İşte borcu olan Bağ-Kur’lu kişilerin her ay ödeyemediği sigorta primleri bu kapsamda yapılandırmaya alınacaktır.

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçları Yapılandırılacak

İsteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur’lu olarak değerlendirilen kişilerin borçları da yapılandırma kapsamına alınacak ve bu kişilere borçlarını taksitlendirme olanağı verilecektir. İsteğe bağlı sigortalılar da 1 Ekim 2008 sonrasında Bağ-Kur’lu şeklinde değerlendirilmeye başlamışlardır. 2017 yılında Mart ayının öncesinde ödenmemiş primleri olan kişiler borçlarını yapılandırabilecekler.

İşverenlerin yapılandırma kanunu kapsamında yararlanabileceği diğer bir husus da eksik işçilik tutarları ve idari para cezalarıydı. Buna göre 2017 yılının Mart ayında eksik işçilik tutarı olan işverenler yapılandırma kapsamında borçlarını taksitlendirebilecekler. Ayrıca idarî para cezalarını gecikme zamlarını ve cezalarını da yapılandırabilecekler.

Yapılandırma Sonrasında Gecikme Cezaları ve Zamları Silinecek

Yapılandırma kanunundan yararlandığınızda gecikme cezalarının ve zamların silinmesi de söz konusu olacak. Borçlarınızı taksitlendirirseniz seçtiğiniz taksit sayısına göre borcunuz vadelendirilecek. Verilen en uzun vadelendirme seçeneği 36 ay olacak.