Sigorta, önceden prim ödemiş olmak şartıyla risklerin sigorta şirketine transfer olması işlemini kapsayan çift taraflı sözleşmeyi esas alan ve sigorta ürünleri, yangın, hırsızlık, kaza, yolda kalma gibi durumlarda sizleri korumak adına hizmet sunmaktadır.

Sigorta Eksperi Nedir Nasıl Olunur

Sigorta Eksperi; sigortaya konu olmuş risklerin ortaya çıkması sonucunda oluşan kayıp ve hasar miktarını, sebeplerini ve ne şekilde olduğunu belirleyen, hasarı tespit eden, ön ekspertiz ve hasar gözetimi işlerini yapan tarafsız ve bağımsız kişilerdir. Kısacası sigortaya konu olan riskin oluşmasıyla ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarını, sebeplerini inceleyip, belirleyen uzman kişilerdir.

Sigorta Eksperi Nedir Nasıl Olunur, Sigorta Eksperi Ne iş Yapar?

Sigorta Eksperi, ortaya çıkmış olan riski inceler ve hasarı tespit eder, hasar miktarına karar verir, ekspertiz raporlarını düzenler. Sigortacılık sektöründe her branşın farklı bir sigorta ekspertizi vardır, her eksper her hasara ve riske bakmamaktadır, her branş için uzmanlaştıkları alanlar vardır. Ve sigorta şirketi de eksperi görevlendirirken uzmanlaştıkları alana göre görevlendirmektedir.

Sigorta Eksperi Nedir Nasıl Olunur? Nasıl Eksper Olunur?

Türkiye şartlarına göre eksperlik faaliyetinde bulunacak kişilerin;
– Türkiye’de yerleşik yaşıyor olması
– Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
– İflas etmemiş olması,
– Kara araçları alanında eksperlik yapacak olan kişilerin en az iki yıllık Yüksek Okul bitirmiş olması,
– Diğer sigorta dallarında eksperlik yapacak olan kişilerin ise en az dört yıllık Üniversite bitirmiş olması gerekir.

Hazine Müsteşarlığı’nın eksper ihtiyacı oluştuğuna dair bilgi paylaşımı da bulunması halinde, eksper adayları ülke çapında ya da il çapında en az üç ay süre ile eksperlik kursuna katılırlar ve bu kurslarda başarı gösterdikleri takdirde Sigorta Eksperi olmaya hak kazanırlar. Bu adaylar uzmanlaştıkları alanlarda Sigorta Eksperliği görevine başlarlar