Senelik ödemeli kredi bankalar tarafından çiftçilere verilen, yılda bir ödemeli kredilere verilen isimdir. Senelik ödemeli krediler çiftçilerin tarımsal girdilerini almalarını sağlayan kredidir. Bu kredi türü hakkında ayrıntılı bilgi yazımızda.

Çiftçiler yılın belirli dönemlerinde tarımsal girdiler, tarım araçları ve benzeri ürün ve hizmetler alırlar. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde de hasat yaparlar. Ürünlerini toplarlar ve satarlar. Çiftçiler için harcamaların tümü masraf ve maliyet demektir. İşte bu noktada bankalar çiftçilerin ilgilerine, isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap verirler. Bankalar çiftçilere özel yılda bir ödemeli krediler oluştururlar ki buna senelik ödemeli kredi denir. Bu kredi türü bizim bildiğimiz bir kere alınan, kullanılan ve sonra geri ödeme taksitleri aylara bölünen kredilerden farklıdır. Bu kredi ertelemeli kredi de değildir. Senelik ödemeli kredi çiftçilere özel olarak hazırlanan ve yılda sadece bir kere geri ödemesi yapılan bir kredidir.

Senelik ödemeli kredi çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılaması ve sonra geri ödemeyi hasat zamanı yapması için oluşturulmuştur. Çiftçi bankaya kredi geri ödemesini nakit parası olduğu zaman yapar. Üstelik bankalar senelik ödemeli krediyi sadece çiftçilerin tarımsal girdileri karşılamaları için değil aynı zamanda konut kredisi alabilmeleri için de vermektedir. Bu krediyi her yıl kim yapan ve hasatından yıllık gelir elde eden çiftçilere vermektedir. Buna hasat ödemeli konut kredisi adı verilmektedir. Bu kredi sayesinde ev sahibi olan çiftçiler vardır. Bankalar bu kredilerin geri ödemelerini yine hasat zamanı almaktadırlar. Aynı şey taşıt kredileri için de geçerlidir. Hasat ödemeli taşıt kredisi sayesinde çiftçiler senelik ödemelerle taşıt sahibi olmaktadır.

Senelik ödemeli krediler ile tarım ve hayvancılık kredileri arasında bir rekabet söz konusudur. Çünkü her iki kredi de son derece avantajlıdır ve çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Senelik ödemeli kredi veren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank’tır.

Ziraat Bankası hem tarım ve hayvancılık kredisi hem de senelik ödemeli uygun faiz oranlı krediler vermektedir. Bunlar traktör kredisi, biçerdöver kredisi, küçük ekipman kredisi, mekanizasyon kredisi şeklinde sıralanmaktadır. Bunların yanı sıra tarım işletmelerine tarım kredileri de verilmektedir. Yeni tarım aletleri alımları için üç ayda bir ödemeli, altı ayda bir ödemeli, on iki ayda bir ödemeli krediler mevcuttur.

Halkbank ise Ürün Ön Finansman kredisi vermektedir. Bu kredileri alan çiftçilere banka tarafından özel ödeme planı oluşturulmaktadır. Ürün Ön Finansman Kredisi çiftçilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik masraflarını karşılamasını sağlamaktadır. Kredilerin yanı sıra bankalar çiftçilere verdikleri tarım kredi kartlarıyla çiftçilerin masraflarını karşılamalarını sağlamaktadır. Bu kartlar sayesinde çiftçiler tarımsal girdilerini yüzde 50 indirimle alabilmektedir.

Şekerbank ise çiftçilere Hasat Kart vermektedir. Bu kartla çiftçiler tarımsal girdiler almakta ve geri ödemelerini hasat zamanı yapmaktadırlar. Bu imkânların tümü çiftçilerin masraflarını kolayca karşılamalarını ve kolay üretim yapmalarını sağlamaktadır.