Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen bilgiye göre Türkiye’de son 5 yıl içerisinde sağlık alanında 428 Milyar 673 Milyon TL harcandı. Diğer yıllara oranla son 5 yıl içinde sağlık harcamalarına daha fazla para harcandığı görülüyor.

2011 yılında Türkiye’de sağlık alanında 68 Milyar 607 Milyon TL harcama yapılmış. Bu oran 2012 yılında 76 Milyar 358 Milyon TL’ye yükselmiş. Bir sonraki yıl yapılan sağlık harcaması ise 84 Milyar 390 Milyon TL civarında. 2014 yılına gelindiğinde rakam 94 Milyar 750 Milyon seviyelerine ulaşıyor. 2015 yılında ise diğer yıllara oranla daha fazla sağlık harcaması yapılmış. 2015 yılına kadar Türkiye’de toplam 428 Milyar 673 Milyon TL sağlık giderlerine harcanmış.

2012–2015 yılları arasında kişi başı sağlık harcamaları, 987 TL civarında gerçekleşti. 2015 yılında harcama oranı %40 artarak 1,345 TL’ye kadar yükseldi.

Sağlık harcamalarında oluşan artışların en önemli nedeni ise sağlık alanında yapılan reformlar ve iyileştirmeler. Aynı zamanda kayıt dışı istihdamın azaltılması da en önemli faktörlerden bir tanesi. Kayıt dışının azaltılması SGK gelirlerindeki artış direkt olarak sağlık harcamalarına yansımış durumda.

Bir diğer nedense Türk Lirasından sıfırların atılması ve enflâsyonda gerçekleştirilen düzenlemeler. Kişi b aşı gelirin artması ancak alım gücünün azalmasının, sağlık alanında bir etkisi bulunmuyor. Sağlık alanında ayrıca kişisel katkı payının artırılması da rakamların çokluğunda etken olarak görülüyor.