Repo yatırım araçları içerisinde kısa vadeli olması ile bilinir. En genel anlamıyla açıklama yapılacak olursa repo kısa vadeli olarak bir menkul kıymetin ilk satıcısı tarafından tekrar alınmasını içeren bir sistem olarak ifade edilmektedir. Bankacılık sektöründe kısa vadeli yatırım denildiği zaman ilk olarak akla gelen repo para piyasası içerisinde bulunan araçlardan farklı bir özellik taşımaktadır. Daha kısa ve net bir açıklama yapılacak olursa bir menkul kıymetin hem alıcısının hem de satıcısının ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde kısa vadede karşılaması amacıyla kısaltılmasını öngördüğünü söyleyebiliriz.

Yapılan incelemeler doğrultusunda devlet tahvili, hazine bonosu, borsada işlem görmekte olan borçlanma senetleri, banka garantili bonolar ve farklı borçlanma senetlerinin repo yatırım konusu içerisinde bulunduğu ifade edilmektedir. Repo işlemi içerisinde menkul kıymetlerin direkt olarak müşteriye teslim edilmesi engellenerek merkez bankası tarafından bloke hesaplar içerisinde tutulmaktadır. Teslim edilmeyen menkul kıymetler için yatırımcıya verilmek üzere bir makbuz düzenlenmekte ve bu makbuz sayesinde müşterilerin vadelerini doldurmaları halinde makbuz sayesinde ödemelerini nakit olarak almaları sağlanmaktadır.

Repo Ne Demek? Repo Yatırımı Nasıl Yapılır ?

Repo Ne Demek? Repo Yatırımı Nasıl Yapılır ?

Repo Yatırımı Nasıl Yapılır?

Bankacılık sektörü içerisinde uzun vadeli yatırım yapmaktan kaçınan pek çok yatırımcının en çok başvuru yaptığı kısa vadeli yatırımlar içerisinde bulunan repo yatırımının bu anlamda oldukça önemli olduğu ifade edilmektedir. Repo işlemi sonrasında yatırımcıların kısa vadeli faiz geliri elde etmeleri sağlanmaktadır. Repo işleminden yatırımcının gelir elde edebilmesi için bankalar ile müşteriler arasında bir anlaşma düzenlenir. Bankalar tarafından ellerinde bulunan menkul kıymetler ileri bir tarihte geri alınmak üzere yatırımcılara çeşitli şartlar altında satılmaktadır.

Repo işleminin doğru bir şekilde uygulanması için banka tarafından teslim edilen menkul kıymetlerin vadesi geldikten sonra anlaşma koşulları dahilinde geri alınmalı ve karşılığında yatırımcıya gerekli ödemeler yapılmalıdır. Yatırımcıya işlem hakkında makbuz verilmesinin temel nedeni işlemler sonrasında herhangi bir anlaşmazlık ya da karışıklığın önlenmesi olarak ifade edilebilir. Yatırımcıda makbuzu kaybetmeden vadesi dolduğu zaman sorunsuz bir şekilde parasını bu şekilde alabilir.

Yapılan piyasa incelemeleri doğrultusunda özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde reponun en iyi yatırım aracı olduğu ifade edilmiştir. Çünkü enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde otomatik olarak faizlerinde yüksek olduğu bilindiği için yapılan yatırımın getirisi aynı oranda yüksek olacaktır. Özellikle ülkemizde ticaretle ilgilenen kişilerin çok kısa sürelerde gelir elde edebilmeleri için ellerinde bulunan bir miktar nakit paralarını 1 – 3 – 5 günlük çeşitli repo işlemlerine yatırarak bu durumdan gelir elde ettikleri bilinmektedir. Kısa vadeli yatırımlar düşünüldüğü zaman en çok tercih edilen ve uzmanlar tarafından da en çok önerilen yatırım araçlarından birisi olarak ifade edilmektedir. İyi bir gelir aracı olarak tanımlandığı için ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından birisi olarak ifade edilebilir.