Reddi miras, yasal varislerin kendilerine kalan mirası reddetmesidir. Mirasçılar kendilerine ölen kişiden kalan mirası reddetmek için reddi miras davası açarlar. Bu davanın sonucunda kalan mirasın tümünden vazgeçerler.

Reddi miras, yasal varisin ya da mirasçının kendisine ölen kişiden kalan tüm mirası reddetmesi anlamına gelmektedir. Reddi miras yapan kişinin mirasın bir kısmını kabul etme ve diğerlerini reddetme olanağı yoktur. Mirasçı bir mirasın ya tümünü kabul eder ya da tümünü reddeder. Bu yüzden bir kere reddi miras yapan kişi mirasın üstünde kesinlikle hak iddia edemez. Mirasçılar reddi miras yapmak istediklerine reddi miras davası açmak zorundadırlar. Bu dava mirasçı tarafından kendisine miras kaldığını öğrendikten hemen sonra açılmalıdır. Aslında reddi miras davası, kişinin ölümünü takip eden ilk 90 gün içinde açılması zorunlu olan bir davadır. Ancak varis eğer kendisine miras kaldığını yeni öğrenmişse, bu durumda varisin mirastan haberdar olduğu günden sonraki 90 günlük süre dikkate alınmaktadır.

Reddi miras davaları genellike mirasçılar tarafından bir borç mirasını reddetmek amacıyla açılmaktadır. Buradaki kıstas, kalan mirasın ne kadarının mal ve para, ne kadarının borç olduğudur. Yani eğer kalan borç, kalan mal ve paradan daha fazlaysa bu durumda mirasçılar mirası reddetmenin daha doğru olacağını düşünmektedirler. Çünkü borcu ödemektense kalan mal ve paradan da vazgeçmeyi tercih etmektedirler. Bu durumda kardeşlerin reddi miras davası açmaması ve mirası reddetmemesi hâlinde mirasın ve borcun tümü diğer kardeşlere kalmaktadır. Ancak kardeşler de reddi miras davası açarsa ve bu mirası reddederse miras mahkeme tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye edilmektedir.

Reddi miras aslına bakarsanız yaşadığı dönemde çok borç yapmış bir kişinin mirasını bıraktığı kişileri zor durumda bırakabilir. Özellikle de kişi ölümünden önce kredi çekmişse, hayat sigortası yaptırmamışsa, taşıt kredisi alıp taşıtı ipotek ettirmişse ve kredi kartının tüm limiti doldurmuşsa mirasçılar çok zor durumda kalacak ve mirası reddetmek sorunda kalacaklardır. Özellikle hayat sigortası yaptırmanın zorunlu olmadığı konut kredilerinde ve taşıt kredilerinde kişinin ölmesi durumunda kredi taksitleri mirasçılara kalmaktadır. Bu durumda mirasçıların iki seçeneği bulunmaktadır. İlk seçenek kalan borçların fazla olmaması durumunda borcu kapatıp taşıtın ya da konutun üstündeki ipoteği kaldırmaktır. Bu durumda konut ya da taşıt mirasçının olur. İkinci seçenek mirasçının borcu ödemeyi kabul etmemesi ve konutu ya da taşıtı bankanın almasına izin vermektir. Elbette mirasçı isterse taksitleri ödemeye devam edebilir. Kredi kartı borcu için maalesef çok fazla seçenek yoktur. Kredi kartı borcu mirasçı tarafından ödenmek zorundadır. Bunların yanı sıra ölen kişi hayatta iken bazı kişilerden, kurumlardan ve hatta tefeciden para almış olabilir. Bu durumda kişi öldüğünde bu borçların ve senetlerin tümü mirasçıya kalacaktır. İşte bu gibi durumlarda mirasçı reddi miras yapmayı tercih edebilir.