Tamamına konut kredisi adı ile bilinen peşinatsız ev kredisi bugün konut kredisi veren hemen hemen tüm bankalar tarafından kullandırılmaktadır. Ancak burada önemli olan peşinatsız ev kredisi veren bankalar tarafından istisnasız bir şekilde ikinci bir taşınmazın teminat olarak istendiği görülmektedir.

Bilindiği üzere konut kredisi kullanan kişilerden bankalar kredi kullanarak satın aldıkları konutun tapusu üzerine ipotek konulması şartı koşmaktadır. Yani kredi kullanarak konut satın almak isteyen kişilerin tapuları üzerine kredi kullandıran banka tarafından ipotek konulmakta ve bankaya olan borç bitene kadar bu ipotek hakkı devam etmektedir.

Peşinatsız konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerden ise hem kredi kullanılarak satın alınacak olan tapunun hem de bir başka taşınmazın tapusunun üzerine ipotek konulmaktadır. Yani banka iki kez farklı taşınmazlara ipotek koymakta ve buna bağlı olarak tamamına konut kredisi kullandırımı tercih edilmektedir.