Ön ödemeli konut satışıyla ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Buna göre artık tüketiciler ön ödemeli kampanyalardan konut aldıklarında sözleşme tarihinden sonraki 24 ay içinde sözleşmeyi feshedebilecekler. 

Ön ödemeli konut satışıyla ilgili düzenlemede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ön ödemeli kampanyalardan konut alan tüketicileri ilgilendiriyor. Daha önce sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra konutun devine ya da teslim tarihine kadar olan cayma süresi düzenlemede değişiklik yapılması sonrasında 24 aya düşürüldü. Bu değişiklik sonrasında tüketicilerin sözleşmeyi feshedebileceği süre kısaltıldı.

Tüketici 24 Aya Kadar Sözleşmeyi Feshedebilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeyi değiştirmesinin gerekçesi bilinmiyor. Ancak bu düzenleme Resmî Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi bile. Yapılan değişikliğin tüketicinin lehine mi yoksa aleyhine mi olduğu da bilinmiyor. Ancak düzenlemede yapılan değişikliğe bakıldığında tüketicinin aldığı konutla ilgili imzaladığı sözleşmeyi daha erken bir tarihte feshedebilmesinin tüketicinin yararına olduğu söylenebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ön ödemeli konut satışıyla ilgili düzenlemede yapılan değişikliğe göre, ön ödemeli kampanyalardan konut aldığınızda sözleşmeyi imzaladığınız tarihten sonraki 24 ay içinde sözleşmeyi feshedebileceksiniz. Üstelik sözleşmeyi feshedebilmek için bir gerekçe göstermeniz gerekli olmayacak. Daha önce geçerli olan düzenlemeye göre konut alan kişiler sözleşmeleri konutun devredildiği ya da teslim edildiği tarihe kadar feshedebilmekteydi.

Sözleşmenin Feshedilmesi Durumunda Tazminat İstenecek

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili yapılan düzenlemede konutu satan kişinin tazminat istemesi söz konusu. Yani sizin 24 ay içinde sözleşmeyi feshedebilme hakkınız olsa da bu durumda bir tazminat ödemeniz şart. Satıcının tazminat isteme hakkının olması söz konusu. Konutu almaktan vazgeçtiğinizde, sözleşmeyi feshettiğiniz tarihe göre ödemeniz gereken tazminat tutarı da değişkenlik gösteriyor.

Ön ödemeli konut almak için imzaladığınız sözleşmeyi, imzaladığınız tarihten sonraki 24 ay içinde feshettiğinizde tazminat ödemeniz gerekiyor. Buna göre eğer sözleşmeyi imzaladıktan sonraki ilk üç ay içinde sözleşmeyi feshederseniz sözleşme bedelinini yüzde 2’si kadar tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Eğer sözleşmeyi imzaladığınız tarihten sonraki 3 ila 6 ay içinde sözleşmeyi feshederseniz sözleşme bedelinin yüzde 4’ü kadar tazminat ödemeniz söz konusu olacaktır. Sözleşmeyi imzaladığınız tarihten sonraki ilk 6 ila 12 ay içinde sözleşmeyi feshetmeniz hâlinde sözleşme bedelinin yüzde 6’sı kadar tazminat ödemekle yükümlü olursunuz.

Ön Ödemeli Konut Satışıyla İlgili Düzenlemede Değişikliğin Etkisi

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemede yapılan bu değişikliğin gerekçesinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak tüketicinin bu kampanyalı konutları alırken daha kararlı bir şekilde adım atmasının sağlanması ve sözleşme feshinin zor hâle getirilmek istenmesinin söz konusu olduğu söylenebilir. Böylece tüketicinin aldığı konuttan kolay kolay vazgeçememesinin sağlanmak istediğine yönelik bazı durumların açıkça görüldüğü söylenebilir. Tüketici konut satın almak için imzaladığı sözleşmeyi 24 aydan sonra feshedemeyecek.