Ölen kişinin borcunun ne olacağı hemen hemen herkesin cevabını merak ettiği bir sorudur. Kredi borcu olan kişinin başına hiç beklenmedik bir kaza gelebilir ve borçlu kişi hayatını kaybedebilir. Bu durumda kişinin borcu ne olur?

Ölen kişinin borcuna ne olacağı hemen hemen herkes tarafından merak edilmektedir. Ölen kişi kredi borcundan ve diğer tüm borçlarından kurtulur mu? Kredi borcu silinir mi? Bu soruların tümüne cevap vereceğiz.

Kredi aldığınızda bunun bir geri ödeme vadesi olur. Ertelemeli kredi aldıysanız kredinin geri ödemesini yapmaya erteleme vadesi sona erdikten sonra başlarsınız. Kredinizin geri ödeme taksitlerini ay ay ödersiniz. Ancak insanın başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. Bir kazayla, kalp kriziyle ya da hiç beklenmedik bir anda gerçekleşen herhangi başka bir olay sonunda hayatınızı kaybedebilirsiniz.

Kredi Hayat Sigortasının Önemi Nedir?

Borçlu kişinin hayatını kaybetmesi durumda bankadan aldığınız 12, 24, 48 ya da 36 ay vadeli krediye ne olur? Bu krediye ne olacağını açıklamadan önce hatırlamanız gereken bir husus vardır. O da bankaların kredi alan kişilere yaptığı hayat sigortasıdır. Bu sigorta bankalar tarafından, siz kredinizi almadan önce yapılır. Fakat bu sigortayı yaptırmak mecburi değildir.

Bazı bankalar hayat sigortası yapılmasını şart koşmaz. Eğer hayat sigortası yaptırmak istemiyorsanız yaptırmazsınız. Yalnız bazı bankalar krediyi size vermeden önce hayat sigortasının yapılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu zorunluluğu da keyfî olarak yapmamaktadırlar. Hayat sigortasının önemli tarafları vardır.Kredi alırken hayat sigortası yaptırırsanız sizin başınıza bir  şey geldiğinde, meselâ hayatınızı kaybettiğinizde, sigorta sizin borçlarınızı öder. Üstelik tüm borçlarınızı öder.

Kredi Hayat Sigortası Yoksa Borç Ne Olur?

Eğer hayat sigortası yaptırmazsanız ve hayatınızı kaybederseniz bu durumda mirasçılarınıza mal değil borç bırakmış olursunuz. Yani yasal mirasçılarınız sizin tüm borçlarınızı ödemek zorunda kalır. Kredi borcunuz ve varsa kredi kartı borcu gibi diğer borçlarınız yasal mirasçılarınıza bölüştürülür. Bu durumda yasal mirasçıların borcu ödememe seçenekleri de vardır.

Yasal mirasçılar ölen kişinin mirasını reddedebilir. Buna redd-i miras denir. Bu durumda kişiler borç ödemezler. Kredi alırken size kefil olmuş biri varsa banka bu kefilden borcu almaya çalışır. Pek çok kişi mirasçılarına borçlarının değil mallarının dağıtılmasını ister. Bu yüzden kredi alırken hayat sigortası yaptırmanız borçlarınızı yasal mirasçılarınızın ödemek zorunda kalmaması açısından son derece mühimdir.