İş Yeri Kredisi için evraklar standart evraklardan harici bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Kredi alınırken istenen standart belgeler;

 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösterir belge (3-12 ay arası maaş bordrosu, özel sektör çalışanları için belge firma yetkilisince imzalanmalı)
 • Bulunuyorsa ek gelir ibraz belgesi
 • İkametgâh gösterir belge veya son üç ay içerisinde ödenen su, elektrik, doğalgaz veya telefon (cep telefon harici) faturası

Ofis Kredisi Veren Bankalar

İş Yeri Kredisi sunan bankalar KOSGEB ile Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi dışında şöyle sıralanabilir;

 • Ziraat Bankası
 • Denizbank
 • QNB Finansbank
 • Halkbank
 • TEB
 • Vakıfbank
 • Akbank
 • C. İş bankası
 • ING Bank

Bu bankalardan kredi çekmek için belirli koşulları sağlamak gerekmektedir;

 • Gün ve tarih olarak reşit sayılmak
 • Düzenli bir gelir sahibi olmak (aylık veya senelik)
 • Findeks Kredi Notu’nun banka standartlarında olması
 • Haciz kaydı olmaması
 • Bankalara borç olmaması veya borçların gelire uygun olması

Sitemizden emekliye faizsiz kredi yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Denizbank Ofis Kredisi Almak İçin Evraklar

Denizbank İş Yeri kredisi için belgeler KOBİ kredi belgeleri altında olmaktadır.

Şahsa ait KOBİ kredisi için standarda ek evraklar;

 • İmza Beyannamesi
 • Varsa Oda Kayıt Belgesi
 • Son 2 Yıla ait Vergi Levhası,
 • Son 2 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

Tüzel Kişilerden standarda ek evraklar;

 • İmza Sirküleri
 • Varsa Oda Kayıt Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Son Gazete)
 • Vergi Levhası
 • Son 2 Yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Varsa Ortaklara ve Şirkete ait Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

QNB Finansbank Ofis Kredisi Almak İçin Evraklar

QNB Finansbank’ın İş Yeri Kredisi için belgeler standartlara ek olarak istenen belgeler;

 • İmza beyannamesi,
 • Vergi levhası,
 • Esnaf sicil kayıt beyannamesi veya oda kayıt belgesi.

Başvurular banka şubelerinden alınmakta olup diğer kanallar aracılığıyla sadece ön başvuru yapılmaktadır.

Sicil affı için tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Halkbank Ofis Kredisi Almak İçin Evraklar

Halkbank’ın İş Yeri Kredisi için istenen belgeler standartlara ek olarak şu şekilde sıralanabilir;

Alınacak konuta ait;

 • Kat mülkiyetli tapu
 • Kat mülkiyetli tapu olmaması halinde, kat irtifaklı tapu ile birlikte yapı kullanım izin belgesi
 • Yapı kullanım izin belgesi de alınmamış ise son 5 yıla ait yapı ruhsatı ve İmar Durum Belgesi

Bu kredi ticari bağlantısı olmayan kişilerin ticari olmayan (kira vermek) yatırım amaçlı üçüncü şahıslardan alacakları iş yeri niteliğindeki gayrimenkuller içindir

TEB Ofis Kredisi Almak İçin Evraklar

TEB’den Ofis Kredisine gerekli belgeler standart belgelere ek olarak;

 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası

Ziraat Bankası’ndan Ofis Kredisi Almak İçin Belgeler

Ziraat Bankası’nın İş Yeri Kredisi evrakları Bireysel İş Yeri Kredisi ve Ortak İş Yeri kredisine göre değişiklik göstermektedir.

Bireysel İş Yeri Kredisi: 120 aya kadar vade ile alınacak iş yerinin ekspertiz değerinin %75’i karşılanacak kadar olmaktadır. Kredi alınan gayrimenkul ipotek altına alınır. Kredi boyunca zorunlu hayat, iş yeri ve deprem sigortası yapılır. Bu krediyi almak için standart belgelere ek olarak istenebilecek belgeler;

 • Teminat gösterilen gayrimenkule mahsus evraklar
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Bankanın isteyeceği diğer belgeler

Ortak İş Yeri Kredisi: Düzenli geliri bulunan en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya geldiği gruplara tahsis edilmektedir. 120 aya kadar vade yapılmaktadır. Krediye konu olan gayrimenkul ipotek gösterilir. Ek teminat istenebilir. Bu kredi için standart belgelere ek olarak istenebilecek belgeler;

 • Vergi levhası
 • Teminat gösterilen gayrimenkule dair belgeler
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni açılan ortak iş yeri (tüzel kişilik) için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • İş yeri (Tüzel kişilik) ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Bankanın isteyeceği diğer belgeler

Başvurular şubeler aracılığıyla olup Ofis Kredisi belgeleri duruma göre detaylandırılabilecektir.

Vakıfbank Ofis Kredisi İçin Evraklar

Vakıfbank’ın İş Yeri Kredileri için belgeler standart belgelerden harici olarak;

 • İkametgâh belgesi veya borçlu adına kayıtlı en son tarihli telefon, elektrik, gaz, su vb. faturalardan birinin fotokopisi,
 • Kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusunun fotokopisi,
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi,
 • Ekspertiz raporu gereklidir.

Akbank ve İş Bankası Ofis Kredileri İçim Evraklar

Akbank ve İş Bankası Ofis Kredisi belgeleri standartlardan harici olarak başvuru onayından sonra detaylandırılmaktadır.

ING Bank Ofis Kredisi için Evraklar

ING Bank İş Yeri Kredisine gerekli belgeler standart belgelere ek olarak;

 • Son 3 yıla ait hesap durum belgesi, bilanço ve kar-zarar cetveli ile açıklayıcı notları
 • Yılın ilk üç ayı geçmiş ise; üçer aylık dönemler için firmanın, geçici mizanı veya ara bilançosu
 • Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş, hisse değişikliği, sermaye artırımı, adres ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin)
 • Hazirun cetveli (Limitet şirketlerde ortaklık yapısını gösterir belge yeterlidir)
 • Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin noter onaylı imza sirküleri
 • Ticaret/Sanayi Odası faaliyet belgesi
 • Vergi levhası
 • Firma sahibi/ortakları ve kefiller için kimlik belgesi ve ikametgâh