Mortgage, özellikle de son on yılda hem ülkemizde hem de küresel piyasalarda oldukça rağbet gören bir kredi türü olarak güçlü bir şekilde konumlanmıştır. Bununla birlikte daha önceki bazı küresel krizlerde de bolca örneğine rastlandığı gibi olası bir kötü senaryoda son derece keyif kaçırıcı bir durumun ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla onu yakından tanımak, türlerini ve kullanım koşullarına hakim olmak gerekir.

Her ne kadar ülkemizde de yabancı dildeki orijinal haliyle kullanıldığı gibi yani mortgage şeklinde kullanılsa da aslında ipotek ya da rehin olarak ifade edebileceğimiz bir karşılığı vardır. Ancak birçok konuda olduğu gibi yabancı dil kullanımının yaygın olması ve diğer yandan ipotek kelimesinin biraz da ürkütücü bir algıya neden olmasından olsa gerek daha çok yabancı dildeki isim kullanılmaktadır. Biz de bu yazıda orijinal ifadesini kullanmak durumunda kalıyoruz.

Mortgage Nedir?

Mortgage, taşınmaz bir mülkün ya da arazinin banka tarafından alış ücretinin sağlanması ve söz konusu ücretin finans desteği sağlayan bankaya tamamı ödenene kadar bankaya ait olarak tutulması anlamına gelmektedir. Yani alınacak mülkün ya da arazinin ücreti bankadan borç olarak alınır ve borcun tamamı bankaya ödenene kadar söz konusu mülk ya da arazi bankaya ait olur. Borcun ödenmesinde sorun yaşanması ya da ödenmemesi durumunda da bankaya ipotekli olarak duran ilgili mülk ya da arazi bankanın olur.

Mortgage Kredisi Nedir? Türleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Mortgage Kredisi Nedir? Türleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Genellikle ev alacak kişilerin, almak istedikleri evin ücretini karşılayacak kadar nakitleri olmaması durumunda başvurulan mortgage kredisi, her geçen gün popülerliğini artırmaktadır. Çünkü söz konusu kredinin merkezine oturtulan ´kira öder gibi kredi ödeyerek ev sahibi olma´ fikri birçok kişiye güzel görünmekte bu destekten faydalanarak istedikleri evi alabilmektedirler.

Kaç Tür Mortgage Kredisi Vardır?

Taşınmazlar üzerine kurulu olan bu kredi türü yine bu temelde birçok türde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan en çok bilineni ise yukarıdaki paragraflarda da belirttiğimiz gibi ev kredisi ya da konut kredisi şeklinde ifade edilen türdür. Ev almak için kullanılır ve alınan ev, borcun tamamı ödenene kadar ilgili bankaya aittir.

İşyeri kredisi olarak kullanılabilen bir türü de bulunan bu destek ile birlikte girişimciler ya da yatırımcılar için söz konusu işyeri alınır ve yine borcun tamamı ödenene kadar işyeri ilgili bankaya ait görünür.

Arsa kredisi ve bahçe kredisi de bir başka tür olmakla birlikte aynı şekilde kullanılır.

Var olan bir evi, konutu iyileştirmek için de nakit ihtiyacı olacaktır. Bu durumda da mortgage kredisi kullanılabilir.

İnşaat kredisi olarak da bilinen türü sayesinde temel işleri ve kaba inşaatı tamamlanmış bir konut, ev ya da işyeri için mortgage kullanılabilir.

Mortgage ile Konut Kredisi Arasındaki Fark Nedir?

Bu konuda zihinlerde en çok beliren sorunlardan biri de mortgage kredisi ile konut kredisi arasındaki fark ya da farklar nelerdir şeklindedir. Söz konusu farklardan ilki, mortgage kredisinde söz konusu mülk ya da arsa ipotek altına alınır. Borç belli bir noktaya kadar ödenir ya da hiç ödenmez ise ödenen miktar kişiye iade edilerek ipotekli mülk ya da arsa satışa çıkarılabilir. Konut kredisinde ise alınan ev ipotekli değildir, doğrudan alıcıya ait olur.

Mortgage kredisi 20 yılı aşabilen sürelerde verilebilir. Yani konut kredisine oranla çok daha uzun vadelerle sunulabilir.

Mortgage Kredisi Nedir? Türleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Mortgage Kredisi Nedir? Türleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Mortgage kredisinde iki tür faizlendirmeden uygun olanı uygulanır. Bunlar sabit ya da değişken faizlerdir. Dolayısıyla piyasaların kötü olması, ekonomik kötüleşmesi ve buna bağlı olarak faiz oranlarındaki artış aylık ödenecek tutarlarında artmasını ve ödeme güçlüğünü beraberinde getirebilir. Konut kredisinde ise genellikle ödeme planı ve aylık ödeme miktarı bellidir.

Tüm bu farklar özellikle de mortgage kredi türünün ilk geldiği dönemlerde ve özellikle de yurt dışında ciddi bir şekilde görülmekle birlikte günümüzde iki tür arasındaki farklar gittikçe azaltılarak neredeyse aynı kredi olarak konumlandırılmıştır.

Mortgage Kredisi Nasıl Alınır?

Hemen her kredi kullanımında olması gerektiği gibi söz konusu krediyi kullanacak kişi, aylık ödeme yükünü ne derece karşılayabileceğini en ince ayrıntısına ve birçok olası senaryoya göre planlamalıdır. Söz konusu planlamanın tamamen gerçekçi ve somut dayanaklar dikkate alınarak ortaya konması gerekmektedir. Özellikle de mortgage gibi olası bir ödeme sorununda ilgili mülkün ya da arazinin el konulabildiği bir olasılığın bulunması nedeniyle her alıcının kesinlikle hemen devreye girebilecek bir b planının olması gerekir.

Bu uyarılarımızın ve önerilerimizin ardından mortgage kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt verelim.

Mortgage Kredisi Nedir? Türleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Mortgage Kredisi Nedir? Türleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Öncelikle alınacak mülkün ya da arazinin tespit işlemi gerçekleşir. Yani ev, konu, işyeri ya da arsa, kısacası ne alınacaksa beğenilir, sahibiyle görüşülür, pazarlıklar yapılır ve belli bir sonrasında anlaşılır. Sonrasında hangi bankadan mortgage kredisi kullanılacaksa o banka ile görüşmeler yapılır. Alıcının ekonomisine göre vade süresi ve ona bağlı olarak da faiz oranı belirlenir. Görüşme esnasında devreye bir uzman ya da bir başka ifadeyse eksper girer. Uzman, söz konusu arazinin ya da mülkün birçok açıdan incelemesini gerçekleştirerek güncel değerini belirler. Kullanılacak kredi de belirlenen bu piyasa değeri üzerinden ele alınır.

Kredi notu, hemen her kredi kullanımında olduğu gibi mortgage kredisi kullanımında da önemli bir etkendir. Ancak sadece kredi notu puanının yüksek olması yeterli değildir. Çünkü uzun vadeli ve ortalama 10 ila 20 yıl arasında değişen bir vadede sürecek kredi ödemesi için bankalar açıkçası ince eleyip sık dokumaktadırlar.

Her şey yolundaysa banka, gerekli evrakların doldurulması ve noter üzerinden onaylanmasıyla birlikte söz konusu arsa ya da mülk için gerekli miktarı satıcıya öder. Alıcı mülkü ya da araziyi kullanmaya başlayabilir ve tabii ki bu sırada taksitlerinin de ödemesi başlayacaktır.