Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Borsa Ne İşe Yarar?

Miras reddi, murisin size bıraktığı mirası istemediğinizde yapabileceğiniz bir ret işlemidir. Mirasın reddinin nasıl yapıldığını yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. 

Miras, kişinin yasal mirasçılara bıraktığı tüm varlıklar ve borçlardır. Miras çoğu zaman bir kişiden mirasçılara kalan varlıklar, mallar, paralar şeklinde algılanmaktadır. Ancak miras denildiğinde aslında kişinin bıraktığı varlıkların yanında borçlar da anlaşılmalıdır. Mirası bırakan kişiye muris adı verilir. Murisin mirasının yasal mirasçılara geçmesi söz konusu olduğunda bu mirasın içinde murisin borçlarının olduğu da unutulmamalıdır.

Mirasın Reddi Ne Anlama Gelir?

Murisin bıraktığı mirasın içinde borç senedi, kredi borcu, kredi kartı borcu ve benzeri borçlar varsa bu durumda yasal mirasçılar bu mirası almak istemeyebilirler. Çünkü mirası kabul etmeleri durumunda varlıkları alacakları gibi borçlardan da sorumlu olacaklardır. Eğer varlıkların değeri borçlardan azsa bu durumda mirasçı bu sorumluluğu üstlenmek istemeyebilir. İşte bu hâlde mirasçı mirası reddedecektir. Yani hem varlıkları almaktan hem de borçların sorumluluğu almaktan vazgeçmiş olacaktır.

Mevcut kanun, ilgili mirasçılara kendilerine kalan mirası reddetme yani mirası kabul etmeme hakkı tanımaktadır. Mirasın reddi, mirasçının bir dava açarak kendisine kalan mirası reddetmesi anlamına gelmektedir. Mirasçılar yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar olabilirler. Yasal mirasçılar yasada belirtilen şekilde mirası alma hakkına sahip olan mirasçılardır. Atanmış mirasçılar ise yasal olarak mirası alma hakkına sahip olmayan ve fakat miras bırakan kişinin kendi iradesiyle kendisine mirası alma hakkı verdiği mirasçılardır. Her iki mirasçı da mirası reddetme hakkına sahiptir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar murisin vefat etmesi hâlinde mirası kabul eden mirasçılar konumuna düşmektedirler. Ancak murisin vefatından sonraki üç ay içinde mirası reddedebilirler. Yani üç ay içinde bir reddi miras davası açmak ve mirasın reddi beyanında bulunmak zorundadırlar. Üç ayın geçmesinden sonra mirasçılar mirası reddetme haklarını kaybederler. Ancak mirasçılar kendilerine miras kaldığını üç ay içinde öğrenmemişlerse miras kaldığını öğrendikten sonra kendilerine üç ay süre verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR :   İnternet Şifresi ile E-Devlet Giriş

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 605. maddesinde şu ifade geçmektedir:

B. Ret > I. Ret beyanı > 1. Ret hakkı

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Size muris tarafından miras kaldığını öğrenmenizden sonra  reddi miras yapmak isterseniz Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurmanız gerekir. Siz reddi miras yaptığınız zaman kalan miras siz sağ değilmişsiniz gibi diğer mirasçılar arasında bölüştürülecektir.

Hangi Durumlarda Miras Reddedilemez?

Miras reddi yapmak için dava açtığınızda murisin vefat etmesinin ardından mirasçı olarak sizin yaptığınız işlemler önemli hâle gelecektir. Eğer murisin vefat etmesinden sonra murisin alacağını tahsil ederseniz miras reddi yapamazsınız. Yani mirasın reddi beyanında bulunamazsınız. Bu nedenle murisin vefat etmesinden sonra yaptığınız işlemlere dikkat etmelisiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız.
Lütfen adınızınızı giriniz.