Mart ay Türkiye açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Türk-İş tarafından yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ve yoksulluk sınırı belirlendi. Bu araştırmanın sonuçları yazımızda.

Mart ayında Türkiye’nin açlık ve yoksulluk sınırı tutarının ne olduğu konusunda gerekli araştırmayı Türk-İş yaptı. Bu araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1480 TL ve yoksulluk sınırı 4823 TL oldu. Bu araştırmanın gösterdiği en düşük tutarların 2018 yılı için belirlenen asgarî ücretle karşılaştırmasını yazımızın devamında bulmanız mümkündür.

Türkiye’nin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ne Kadar?

Türkiye her açıdan çok zengin bir ülke olarak bilinmekte. Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve tarım arazilerinin ekime çok elverişli olması Türkiye’de pek çok ürünün rahatlıkla yetişmesini sağlıyor. Ayrıca her bölgede farklı iklim koşullarının hüküm sürmesi de her bir şehirde ayrı ürünlerin yetiştirilebilmesine olanak tanıdığı için çok çeşitli ürünleri elde etmek mümkün olmakta. Yani Türkiye’de sofralaramızda çok çeşitli ürünler görmemiz, beslenmemizde çok çeşitli besinlere yer verebilmemiz mümkün. Ancak elde ettiğimiz gelirin bu ürünleri satın alarak soframıza koymamız için yeterli olup olmadığı konusu bir tartışma unsuruna dönüşebilir.

Türkiye’de asgarî ücretle çalışan vatandaşların bu zengin ülkede yetiştirilen bu kadar çeşit ürünü satın alıp alamadığı konusu tartışmaya açık bir konudur. Bir çalışanın eline geçen parayla ne kadar beslenebildiği ve aç mı yoksa yoksul mu olduğu konusunda bir açıklama yapabilmek için Mart ayında Türk-İş tarafından açıklanan sayılara bakmamız gerekir. Buna göre Mart ayında Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açık sınırı 1480 TL ve yoksulluk sınırı 4823 TL oldu. Bu tutarların ikisi de asgarî ücretin üstünde bulunmakta.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Türk-İş tarafından yapılan bu araştırma sadece dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını kapsamakta. Yani iki kişilik ve üç kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı bu tutarların biraz daha altında olacaktır. Aynı şekilde beş ya da altı kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı da bu tutarların daha üstünde olacaktır.

Türk-İş tarafından yapılan bu araştırmanın amacı, Türkiye’de çalışan vatandaşların geçim koşullarını ortaya koymaktır. Ayrıca temel ihtiyaç ürünleri olan ekmek, peynir, zeytin, yumurta ve benzeri gıdaların fiyatlarında meydana gelen değişikliklerin vatandaşın bütçesine olan yansımalarını belirlemektir.

Bekâr Çalışanın Yaşama Maliyeti

Türk-İş tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de çalışan bekâr bir vatandaşın yaşama maliyeti 853 TL’dir. Bu araştırma Ankara’da yaşayan ve çalışan vatandaşların merkeze alınmasıyla yapılmıştır. Yine dört kişilik bir ailenin sadece beslenmek için yapması gereken harcamanın en düşük tutarı Şubat ayına göre yüzde 1,44 oranında gerilemiştir.

Türk-İş’in yaptığı araştırmanın en önemli kısımlarından biri gıda enflasyonu araştırmasıdır. Bu araştırmaya göre gıda enflasyonunda son 12 ay içinde meydana gelen artış yüzde 5,76 olmuştur. Yıllık ortalama artış ise yüzde 2,92 olmuştur.