Günümüzde bankaların kredi kullanmak isteyen kişilerde aradıkları önemli şartlardan biri de kişinin aylık düzenli bir gelire sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesidir. Maaşlı çalışan kişiler için bankalar maaş bordrosu talep eder. Ancak kişinin sigortasız çalışması ya da maaşının bordro da daha düşük gösterilmesi gibi nedenler halinde maaş yazısı verilmek istenebilir.

Pek çok banka artık maaş yazısı ile kredi vermekte olup burada zor olan işçinin iş vereninden maaş yazısı alabilmesidir. Çünkü artık Maliye Bakanlığı bankaları çok yakından takip etmekte olup bu tip girişimler üzerinden iş verenlerin açıklarını aramaktadır. Maaş yazısı vermenin cezası da kişinin yaptığı sahtekarlığı kabul etmesi anlamına geldiği için oldukça yüksektir. Bu nedenle iş veren maaş yazısı örneği hazırlarken başına gelebilecek risklerin farkında olmalıdır.

Çalışanının daha yüksek kredi çekebilmesini sağlamak amacı ile daha yüksek maaş gösterilmesi bile işverenin bunu ispat edememesi durumunda ceza almasına neden olabilir. Tüm bunlara rağmen maaş yazısı ile kredi çekmek isteyen kişilerin iş yerinde imza yetkisine sahip olan bir kişinin imzaladığı ve imza sirküleri eklenmiş olan bir yazı ile bankaya başvuruda bulunması yeterlidir.