Bankalar kullandırmış oldukları kredilerin geri ödemelerini oldukça yakından takip ederler. Batık kredi oranını mümkün olan en düşük seviyede tutma isteğine sahip olan bankalar bu nedenle müşterilerine kredi borçlarını ödemeleri konusunda sürekli baskı yapar. Peki, kredi taksiti gecikirse ne olur?

Burada ne olacağı aslında kredi taksit tutarının ne kadar geciktiğine bağlıdır. Yani kredi taksiti 1 ay geciktiyse bu durumda banka ilk olarak müşterisi ile irtibata geçer ve kredi taksit tutarının gecikmeye düştüğünü belirterek müşterisinin bu borcu ödemesini talep eder. İkinci kredi taksiti gelmesine rağmen kişi hala kredi borcunu ödemediyse bu durumda banka yine sözlü iletişim yoluna giderek borcun tahsili için aramada bulunur. Ancak arama sıklığı artar ve banka borcun ödenmesi için baskı yapmaya başlar.

Bu gecikmeler aynı zamanda kişinin kredi notu ortalamasına da olumsuz yansır ve kredi notu büyük bir hızla düşmeye başlar ki bu da bir sonraki kredi talebinin reddedilmesine bile neden olabilir. Bankanın 3. vadesinde de ödenmeyen borcun bulunduğunu tespit etmesi durumunda ise yazılı ihtar çekilerek borç bankanın avukatına devredilerek borçlu kişi hakkında yasal süreç başlar. Kişinin hakkında yasal süreç başlatılması durumunda ise adı kara listeye eklenir ki bu da bir daha bankalardan kredi onayı alamayacağı anlamına gelir.