Kredi kullanmak isteyen kişilerden bankalar iki kriteri karşılamalarını ister. Bunlardan ilki kredi başvuru formu doldurmak isteyen kişinin düzenli bir gelirinin bulunması, ikincisi ise kişinin uygun kredi notu ortalamasına sahip olmasıdır. Kullanılmak istenen kredi tutarı arttıkça bankanın aradığı şartlarda ağırlaştırılır.

Örneğin 5000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir kişinin kredi skoru 1200 olsa dahi ihtiyaç kredisi onayı verilirken 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişinin bu not ortalaması ile kredi reddi kararıyla karşılaşması kaçınılmazdır. Yani kişi kredi başvuru formu doldurmadan önce mutlaka kredi notu sorgulama hizmetlerinden yararlanarak not ortalamasını öğrenmeli ve kredi başvurusunu buna göre şekillendirmelidir.

Yaşanan her kredi reddi aynı zamanda kredi notunun biraz daha düşmesi anlamına geldiği için her kredi başvurusu son derece dikkatli yapılmalı ve onay alınacağından emin olunan kredi başvuruları tercih edilmelidir. Aksi durumlarda bir sonraki kredi başvurusunda onay alınması çok daha zorlaşacaktır. Kişinin düşük kredi notu ortalaması bulunması durumunda ya kredi notu yükseltme taktikleri uygulayarak notunu yükseltmeye çalışması ya da daha düşük tutarlar için kredi başvurusunda bulunması önerilir.