Kredi kullanan kişiler için merak edilen konulardan biride kredi kullanan kişinin vefat etmesi durumunda neler olacağıdır. Bu sorunun yanıtı kredi kullanan kişinin kredilerde hayat sigortası yaptırıp yaptırmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Genelde bankaların kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası yaptırma zorunluluğu uygulaması da zaten bun nedenledir. Ülkemizde ne yazık ki hayat sigortasının önemi hala benimsenememiş olmakla beraber pek çok kredi hayat sigortası yaptırılmadan kullanılmaktadır.

Hayat Sigortası Olan Kişi Ölürse

Sigortalarda hayat sigortası yapılması için yasal bir zorunluluk olmadığı için çoğu banka müşterilerini kaybetmemek adına hayat sigortası yapmadan kredi kullanımına izin vermektedir. Oysaki hayat sigortası yaptıran kişilerin tüm borçları vefat etmeleri durumunda poliçe yapan sigorta şirketi tarafından teminat altına alınmaktadır.

Yani kredi kullanırken hayat sigortası yaptıranlar vefat etmeleri durumunda öldükten sonra geride kalan aile bireylerini korumuş olurlar. Özellikle de konut kredisi gibi son derece uzun vadeli ve yüksek tutarlı olan kredilerde hayat sigortası çok daha büyük bir öneme sahiptir. Çünkü ölen kişinin hayat sigortası bulunmaması durumunda tüm borç birinci derecede mirasçısı olan kişilere kalır.

Konut Kredisi Kullanan Ölürse Ne Olur?

Konut kredisi kullanan kişinin vefatı durumunda bankanın izleyeceği yol kişinin hayat sigortası yaptırıp yaptırmadığına bağlı olarak belirlenmektedir.

Konut kredisi kullanırken hayat sigortası yaptıran kişinin vefatı durumunda borç hayat sigortası poliçesi üzerinden tahsil edilir ve kredi kapatılır.

Konut kredisinde hayat sigortası yaptırmayan kişinin vefat etmesi durumunda ise borç mirasçılarına intikal ettirilir ve borcun tahsilatı mirasçıların üzerinden sağlanır. Pek çok kişinin sandığının aksine borçta miras olarak kişinin mirasçılarına intikal ettirilir.

Özellikle de erkek egemen olan ve genelde daha yüksek geliri erkeklerin kazandığı ülkemizde kredi kullanan kişinin vefat etmesi ve hayat sigortası olmaması durumunda ne yazık ki geride kalanlar büyük sıkıntılar yaşamakta ve konut olarak kullanılan evin satılmasına kadar pek çok olumsuz yaşanabilmektedir. Bu nedenle konut kredisi kullanırken hayat sigortası yaptırılması ve her yıl sigorta poliçesinin yenilenmesi büyük önem taşımaktadır. Hayat sigortası yıllık olarak yapılıyorsa mutlaka aksatılmadan her yıl yenilenmelidir.