Bilindiği üzere kişinin vefat etmesi durumunda sahip olduğu mal varlığı ve para birikimi gibi borçları da mirasçılarına kalır. Bu nedenle kredi kullanan kişi vefat ederse bu durumda kredi borcu mirasçılarına intikal eder. Yani kişinin mirasçıları borcu ödemek zorunda kalır.

Kredi Çeken Ölürse Hayat Sigortası 

Ölen kişinin kredi borcu hayat sigortası bulunuyorsa bu durumda sigorta poliçesi üzerinden karşılanır. Zaten kredi kullanırken yapılan hayat sigortasının amacı da budur. Yani kullanılan kredilerde hayat sigortası ölüm halinde kişinin mirasçılarını korumayı amaçlamaktadır. Genelde bankalar konut kredisinde hayat sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmakta, hayat sigortası yaptırmayan müşterilerinin kredi başvuru taleplerini reddetmektedir.

Bunun nedeni konut kredisi paketlerinin 120 ay gibi son derece uzun vadelere yayılması, yüksek tutarlı krediler olması ve kredi kullanan kişinin zaten genelde hane içinde en çok gelire sahip olan kişiler olmasıdır. Bu nedenle kredi kullanan kişinin vefat etmesi durumunda banka alacağın tahsili için sorun yaşama riskini yüksek bulduğu için sigortasız kredi kullanımına onay vermemektedir.

Kredi Kullanan Vefat Ederse 

Kredi kullanan kişinin vefat etmesi durumunda banka ilk olarak kişinin hayat sigortası poliçesi olup olmadığını inceler. Hayat sigortası olan kişinin ölmesi durumunda banka alacağın tahsili için sigorta poliçesini bozar ve alacağını tahsil eder. Ancak hayat sigortası olmayan kredilerde kredi kullananın ölmesi durumunda borç kişinin mirasçılarına geçer.