Kredi kartı aidatlarının alınıp alınamayacağı konusunda kredi kartı sahipleri tarafından sorulan çok soru vardır. Kredi kartı aidatını alıp alamayacağınızı öğrenmek için yazımıza göz atın.

Kredi kartı aidatlarının alınıp alınamadığı konusunda kredi kartı sahipleri ile bankalar arasında yaşanan uzun tartışmalar söz konusudur. Bankalar kredi kartlarının çoğundan kart aidatı yani yıllık kullanım ücreti almaktadırlar. Bankaların verdiği kredi kartları genellikle aidatlı kredi kartlarıdır. Öğrenci kredi kartlarının bir kısmından ve belirli özelliklere sahip kredi kartlarından aidat alınmasa da bankalar kredi kartlarından genellikle aidat almaktadırlar.

Kredi Kartı Aidatı Nedir?

Kredi kartı aidatı bankaların, kredi kartını kullanmanız nedeniyle aldıkları bir kullanım ücretidir. Bankalar bu aidatları yılın belirli dönemlerinde bir yıllık olmak üzere ve geçmiş döneme ait olmak üzere kredi kartınızdan tahsil ederler. Bu ücreti sizin mevcut harcama döneminize yansıtırlar ve ekstrenize işlerler. Yani kredi kartı aidatınızı ekstre borcu olarak ödersiniz.

Kredi kartı aidatlarının tutarları bankadan bankaya ve kredi kartından kredi kartına değişmektedir. Her kredi kartının aidatı farklıdır. Bazı kredi kartlarının aidatları bir yıl için 50 TL’nin altında iken bazı kredi kartlarının yıllık aidatları bit yıl için 100 TL’yi aşabilmektedir. Bu yüzden kredi kartı başvurusu yaparken kredi kartlarının aidatları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Kredi Kartı Aidatının Alınması Yasal Mı?

Kredi kartı kullanıyorsanız ve her yıl kredi kartınız için aidat ödüyorsanız bu ücretin bankalar tarafından alınmasının yasal olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Bunu öğrenmek için BDDK yani Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan kanun fıkrasına bakmanız gerekir. Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu müşteriler ile bankalar arasında yaşanan kart aidatı gerginliğinden sonra ilgili kanun fıkrasını hatırlatma gereği duymuştur.

Kredi kartlarının kullanımı konusunda yürürlükte olan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu mevcuttur. 5464 sayılı bu kanun 26095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda, bankadan kredi kartı aldığınızda bankayla aranızda imzaladığınız sözleşmeye değinilmekte ve Sözleşme Şartları başlıklı 24. maddenin 4 numaralı fıkrasında hangi şartların geçerli olacağı belirtilmektedir.

5464 sayılı kanunun Sözleşme Şartları başlıklı 24. maddenin 4 numaralı fıkrası: “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.

Kredi Kartı Sözleşmesini Dikkate Alın

Yukarıda belirttiğimiz kanunun ilgili fıkrasına göre kredi kartı aidatınızı alıp alamayacağınız bankayla aranızdaki sözleşmede yer alan koşullara bağlıdır. Yani kredi kartınızı alırken imzaladığınız o sözleşmede banka, sizin kartınızdan aidat tahsil edip edemeyeceğini zaten belirtmektedir. Eğer banka, sözleşmede karttan aidat alınacağını yazılı olarak belirtmişse siz bu aidatı bankadan geri alamazsınız. Çünkü zaten kartınızdan aidat alınmasını, sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiş olursunuz.

Kredi kartınızdan aidat alınabileceğine dair bir madde yoksa ve banka, kartınızdan kartı aidatı tahsil ediyorsa bu durumda bankadan aidatınızın geri verilmesini talep edebilirsiniz. Bankanın bu talebinize red cevabı vermesi durumunda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz.