Kredi kullanmak isteyen çiftlerin yaşadıkları sıkıntılardan biride eş rızası sorunudur. Ancak normal ihtiyaç kredisi paketlerinde eş rızası aranmaz. Kredi çekerken eş muvafakatnamesi sadece ipotekli ihtiyaç kredisi paketleri için söz konusudur. Bunun sebebi de eşlerin ortak konut içerisinde yaşaması ve buna bağlı olarak diğer eşin ipotek için itiraz etme hakkına sahip olmasıdır.

Banka bu nedenle ipotek yaptıran kişinin eşinden bu hakkından feragat ettiğini gösteren bir belge almak zorundadır. Bilindiği üzere ipotekli kredilerde borcun ödenmemesi durumunda banka ipotek konulan taşınmazı satma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda taşınmazın satışı konusunda bu taşınmazda diğer eşte yarı yarıya hak sahibi olduğu için itiraz etme hakkına sahiptir.

Bu hakkı kullanma riskine karşı banka mutlaka diğer eşten bu haktan caydığını gösteren bir rıza belgesi almak ister. Ancak diğer kredilerde bu tip bir durum söz konusu olmadığı için eşin rızası aranmaz. Eşin kredi çekmesini engellemek ise sadece çekilen kredi tutarının evlilik birliğini bozması durumunda söz konusu olup bunun için mahkeme kararı çıkarılması gerekir.