Günümüzde kredi borcunu yatırmayan kişilere yönelik olarak bankaların uyguladıkları  kanuni yaptırımların sınırları oldukça daraltılmış olsa da yine de borcunu ödemeyen kişiler için hapis cezası söz konusudur. Ancak burada hapis cezası verilebilmesi için borcu olan kişinin mutlaka “ödeme taahhüdü” imzalamış olması gerekir.

Banka sizden ödeme taahhütnamesi aldıysa ve siz buna rağmen borcunuzu ödemezseniz bu durumda yasal takip sürecinin ardından hapis cezası ile karşı karşıya kalırsınız. Ödeme taahhüdü ihlal suçu olarak tanımlanan bu suçun yasal yaptırımı hapis cezasıdır. Ancak kredi kullanan herkese bankalar ödeme taahhütnamesi imzalatmaz. Genelde bu taahhütname kişinin borcunu ödememesi durumunda gerçekleştirilen yeniden yapılandırma aşamasında imzalatılır.

Yasal takip altına giren ve avukat aracılığı ile borcunu yeniden yapılandıran kişilere de ödeme taahhütname örneği imzalatılır ki kişi hapis cezası ile karşılaşacağını bilerek borcunu ödemeyi düzenli bir şekilde devam ettirsin. Yani özetlemek gerekirse kredi borcunu ödemeyenler için hapis cezasının uygulanabilmesi için borçlu olan kişinin mutlaka ödeme taahhütnamesini imzalamış olması gerekir.

Ancak günümüzde bankalar bu tip işlemlerle uğraşmak yerine maaşı bankaya yatırılan müşterilerinden direkt olarak kesinti yaparak borcunu tahsil etme yöntemini tercih etmektedir. Genelde bankalar borcunu ödemeyen müşterisinin maaşını haciz eder. Bankaya yatırılan maaş tutarının yüzde 20 oranında kesinti yapılarak alacak tahsil edilir.

Bu yöntem kullanılarak banka borcunu uzun süre beklemek zorunda kalsa da tahsil eder ancak borçlu olan kişi kara listeye alınır ki bu da bu kişinin bir daha asla kredi kullanamayacağı anlamına gelir.