Kredi ya da kredi kartı borcu bulunan kişilerin vefat etmesi durumunda sonraki aşamalarda takip edilecek adamlar vefat eden kişinin hayat sigortası bulunup bulunmadığıdır. Genelde kullanılan kredilerde bankalar hayat sigortası yaparken kredi kartı kullanan kişilerin ise borçlarına karşılık bir hayat sigortası poliçeleri bulunmamaktadır.

Konut Kredisi Kullanan Kişinin Ölümü 

Uzun süreli ve yüksek meblağlı krediler olduğu için genelde bankalar konut kredisi kullanan müşterilerine hayat sigortası yapmaktadır. Bazı bankalar ise konut kredisinde hayat sigortasını zorunlu tutmaktadır. Burada amaç aslında bankanın alacağını güvence altına almak istemesidir.

Çünkü erkek egemen olan toplumumuzda genelde konut kredisi borcunu ödemekte kullanılan en büyük kaynak aile reisi olan erkeğin geliridir. Onun vefat etmesi durumunda banka alacağını tahsil etmekte zorlanırken aynı zamanda geride kalan mirasçılar da büyük bir borç yükü ile karşı karşıya kalma riskini taşır.

Konut kredisi borçlunun ölümü durumunda hayat sigortası bulunuyor ise bu sigorta tarafından kapatılır. Ancak ortada böyle bir poliçe yok ise yani kişi hayat sigortasız konut kredisi kullanmayı tercih ettiyse bu durumda kalan borç krediyi kullanan kişilerin mirasçılarına aittir.

Reddi Miras Nedir, Nasıl Yapılır?

Ölen kişiden kalan borçlar alacaktan daha fazla ise bu durumda mirasçının tüm mirası reddetme hakkı bulunmaktadır. Yani mirasçıdan miras kalan taşınır ve taşınmaz mallar ile paralar kalan borçtan daha fazla ise bu durumda mirasçı kendisine kalan malları reddederek kalan borç yükünden de kurtulma hakkına sahiptir. Kişinin vefat etmesi durumunda belirlenen yasal süreler içerisinde reddi miras davası açılarak mirasın reddi gerçekleştirilmelidir.