KOSGEB Teknopazar, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programıdır. Bu program sayesinde teknolojik ürününüzün tanıtım ve pazarlama giderleri için KOSGEB’den destek almanız mümkündür. KOSGEB Teknopazar desteği hakkında ayrıntılı bilgi almak için yazımıza göz atın.

KOSGEB Teknopazar teknolojik ürünü olan ancak bu ürünü pazarlamak ve tanıtmak için yeterince maddî gücü olmayan işletmelerin desteklenmesidir. KOSGEB, teknolojik ürününü yurt dışında pazarlamak ve tanıtmak isteyen işletmelere bu faaliyetler için 100.000 TL destek verirken, ürününü yurt içinde pazarlamak ve tanıtmak isteyen işletmere 50.000 TL destek vermektedir. Bu destek sadece teknolojik ürünün tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılabilmektedir. KOSGEB Teknopazar programının amacı teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarda rakipleriyle rekabet edebilmelerini sağlamak ve bu KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaktır. Ayrıca Ar-Ge yenilik projelerinin sonuçlarının ticarî hâle getirilmesi için işletmelerin gereksinim duyduğu desteği vermektir. KOSGEB Teknopazar yani Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı’nın süresi on iki ay yani bir yıl olarak belirlenmiştir. KOSGEB Teknopazar desteği almak amacıyla kuruma başvuru yapmak istiyorsanız işletme olmanız ve KOSGEB tarafından öne sürülen koşulları sağlamanız gerekmektedir. Bu koşulların neler olduğunu öğrenmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

KOSGEB Teknopazar desteği almak isteyen işletmelerin bir teknolojik ürüne ya da prototipe sahip olması ya da söz konusu teknolojik ürünün kullanım hakkını bir sözleşme ile hak sahibinden devralmış olması şarttır. Bu ürün Ar-Ge sonucunda, yenilik sonucunda ya da tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenip başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Teknolojik ürününüz ya da prototipiniz patent belgesi ile koruma altına aldığınız ya da patent hakkını Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla devraldığınız bir ürün ya da prototip olabilir. Bunların yanı sıra sahip olmanız gereken diğer koşul Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip olmaktır. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. KOSGEB Teknopazar desteği almak kolay değildir. Ancak bu desteği aldığınızda ürününüzün ya a prototipinizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini ister yurt içinde ister yurt dışında dilediğiniz gibi sürdürme olanağı bulursunuz. KOSGEB Teknopazar destek tutarları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yazımızın devamına bulmanız mümkündür.

KOSGEB Teknopazar yani Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı kapsamında işletmelere en fazla 150 bin TL tutarında geri ödemesiz destek yani hibe verilmektedir. Teknolojik ürününü yurt dışında tanıtmak isteyen işletmelere tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL tutarında geri ödemesiz destek ve ürününü yurt içinde tanıtmak isteyen işletmelere gerçekleştirmek istedikleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL ger ödemesiz destek verilmektedir. Bu destekler Türkiye’nin her yerinde yüzde 100 şekilde verilmektedir. KOSGEB Teknopazar desteği almak amacıyla başvuru yapmak istiyorsanız KOSGEB internet sitesinde başvuru formunu bulabilirsiniz.