KOSGEB tarafından desteklenmeyen bazı sektörler olsa da destek verilen çok sayıda sektör vardır. Bunlardan biri de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdir. 

KOSGEB konaklama, içecek ve yiyecek sektörü çeşitli hizmet sektörleri, katı atık yönetimi ve geri kazanım sektörlerini, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerini ve daha pek çok sektörü ve bu sektörde bulunan faaliyetleri desteklemektedir. Bu faaliyetlerden biri de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdir. Yazımızda hem KOSGEB’den nasıl destek alındığını hem de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerin neler olduğunu anlattık.

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB yeni girişimci desteği son bir yıl içinde aktif vergi levhası olmayan İşkur tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılan ve Girişimcilik Sertifikası alan, ardından kendi işini kuran ve işletmesini açan ve KOSGEB’in aradığı koşulları yerine getiren girişimcilere verilmektedir. Bu desteği alabilmek için işletme KOSGEB’in öne sürdüğü koşulları sağlamalıdır.

KOSGEB yeni girişimci desteği sadece yeni girişimcilere verilmektedir. Destek almak isteyen girişimcilerin Girişimcilik Sertifikası aldıktan sonra vergi levhasını almaları şarttır. Ayrıca yaptıkları her ofis alışverişini faturayla belgelemeleri şarttır. Ofise aldığınız her bilgisayarı, masayı ve benzeri eşyayı faturasıyla belgelemeli ve bu faturaları KOSGEB’e yaptığınız başvuru sırasında başvuru belgelerinize eklemelisiniz.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

KOSGEB tarafından desteklenen mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler arasında mühendislik, mimarlık faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetlerin içinde sizin gerçekleştirdiğiniz faaliyet varsa bu faaliyetin NACE kodunu bilmeniz gerekir. Aşağıda bulunan görselde ve yazımızın devamında hem söz konusu faaliyetleri hem de faaliyetlerin NACE kodlarını bulabilirsiniz.

 • 70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
 • 70.1 İdare merkezi faaliyetleri
 • 70.10 İdare merkezi faaliyetleri
 • 70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri
 • 70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
 • 70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
 • 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
 • 71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
 • 71.11 Mimarlık faaliyetleri
 • 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
 • 71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri
 • 71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
 • 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
 • 72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
 • 72.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
 • 72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
 • 72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
 • 73 Reklamcılık ve pazar araştırması
 • 73.1 Reklamcılık
 • 73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
 • 73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
 • 73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
 • 73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
 • 74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
 • 74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
 • 74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
 • 74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri
 • 74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri
 • 74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
 • 74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
 • 74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
 • 74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler