KOSGEB tarafından desteklenen faaliyet alanları konusunda iş kurmak isteyenler çok soru sormaktadır. Desteklenen faaliyet alanlarından biri de idari ve destek hizmet faaliyetleridir. 

KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen çok sayıda sektör ve faaliyet alanı vardır. Bu sektörler ve faliyet alanları çok çeşitlidir. Elektrik sektöründen madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne, katı atık yönetiminden geri kazanım hizmetlerine kadar çok sayıda faaliyet alanı desteklenmektedir. Bunlardan biri de içinde çok çeşitli hizmetler barındıran idarî destek ve hizmet faaliyetleridir.

KOSGEB desteği iş kurmak isteyen ve işletme açmak isteyen girişimcilerin en çok önem verdiği desteklerden biridir. Girişimcilerin pek çoğu KOSGEB desteği almak istemekte ve bunun için çaba sarfetmektedir. KOSGEB desteğine başvuru yapmak isteyen girişimciler KOSGEB’in istediği koşulları araştırmakta ve KOSGEB’in destek verdiği faaliyetlerin neler olduğu konusunda bilgi edinmek istemektedirler.

KOSGEB Neden Destek Vermektedir?

KOSGEB’İn destek verdiği iş sahipleri KOBİ’lerdir. KOBİ’ler Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir. KOBİ’ler ekonominin belkemiği olma niteliği taşımakta ve bu nedenle de ekonominin ayakta durması için büyük önem arz etmektedirler. KOBİ’lerin, yeni girişimcilerin, iş yeri açmak isteyen ve kendi işini kurmak isteyen kişilerin KOSGEB tarafından desteklenmesinin nedeni budur.

İşkur’un Ticaret Odası ile ortak bir şekilde girişimci olmak ve kendi işinin sahibi olmak isteyenlere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sonrasında Girişimcilik Sertifikası vermesinin en önemli nedeni girişimcilerin önünü açmak ve onları iş kurabilecekleri konusunda cesaretlendirmektir. Bu sayede hem Ticaret Odası’na kayıtlı üye iş yeri sayısı artmakta hem de ekonomi güçlendirilmektedir.

KOSGEB’in Desteklediği İdarî ve Destek Hizmet Faaliyetleri

KOSGEB kiralama hizmeti veren, leasing faaliyeti gösteren, iş bulma acentesi şeklinde faaliyette bulunan ve bunun gibi çok çeşitli hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan işletmeleri desteklemektedir. Burada önemli olan husus işletmenizi kurduğunuz sırada her harcamanız için fatura istemeniz ve fiş almanızdır. Bu belgelerle birlikte KOSGEB’e başvurduğunuzda aranan koşulları yerine getirmeniz hâlinde KOSGEB size destek verecektir.

Aşağıda KOSGEB’in desteklediği idarî ve destek hizmet faaliyetlerini NACE kodlarıyla birlikte bulmanız mümkündür.

 • 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri
 • 77.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
 • 77.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi
 • 77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
 • 77.2 Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
 • 77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
 • 77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
 • 77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
 • 77.3 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
 • 77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
 • 77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
 • 77.33 Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
 • 77.34 Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
 • 77.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
 • 77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
 • 77.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
 • 77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
 • 78 İstihdam faaliyetleri
 • 78.1 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
 • 78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
 • 78.2 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
 • 78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
 • 78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
 • 78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
 • 79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
 • 79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
 • 79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
 • 79.12 Tur operatörü faaliyetleri
 • 79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
 • 79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
 • 80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
 • 80.1 Özel güvenlik faaliyetleri
 • 80.10 Özel güvenlik faaliyetleri
 • 80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
 • 80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
 • 80.3 Soruşturma faaliyetleri
 • 80.30 Soruşturma faaliyetleri
 • 81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
 • 81.1 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
 • 81.10 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
 • 81.2 Temizlik faaliyetleri
 • 81.21 Binaların genel temizliği
 • 81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
 • 81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
 • 81.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
 • 81.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
 • 82 Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri
 • 82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
 • 82.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
 • 82.19 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
 • 82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
 • 82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
 • 82.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
 • 82.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
 • 82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
 • 82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
 • 82.92 Paketleme faaliyetleri
 • 82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri