KOSGEB iş birliği güç birliği destek programı tek başına büyümekte zorlanan ve bu yüzden iş birliğine ihtiyaç duyan işletmeleri kapsamaktadır. Bu program, iş birliği yaparak büyümek isteyen işletmeleri desteklemektedir. 

KOSGEB iş birliği güç birliği destek programı, ortak sorunlara ortak çözümler üretmeyi amaçlamaktadır ve bu amaçla işletmelere program kapsamında 1,5 milyon TL’ye kadar destek vermektedir. Elbette bu desteği verirken belirli koşullar aramaktadır. KOSGEB iş birliği güç birliği destek programından yararlanmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyarak desteğin hangi koşullarla verildiğini ve KOSGEB’in işletmelerden neler beklediğini bulabilirsiniz.

KOSGEB iş birliği güç birliği destek programının amacı belirli projeleri gerçekleştirmek için iş birliği ve güç birliği yapan KOBİ’leri desteklemektir. Bu KOBİ’ler iş birliği ve güç birliği anlayışıyla bir araya gelmeli ve ortak işler yapmalıdırlar. Bu işler ortak tedarik, ortak imalat, ortak pazarlama, ortak tasarım, ortak laboratuvar ve ortak hizmet olabilir. Bunların yanı sıra KOBİ’ler ortak başka alanlarda da işler yapabilirler. Önemli olan iş birliği yapmak ve ortak güçle hareket etmektir. Ancak önemli olan bir husus daha vardır ki o da ortak iş yapacak KOBİ’lerin bu işleri orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında hazırlamaları ve ortak imalat yönünde iş birliği ve güç birliği projeleri gerçekleştirmeleridir.

KOSGEB, KOBİ’lere yardımcı olması amacıyla iş birliği ve güç birliği ortaklık modelleri oluşturmuştur. Üç adet ortaklık modeli vardır. KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri iş birlikleri bu modellerin birine uymalıdır. KOSGEB iş birliği güç birliği ortaklık modellerinin ilki proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak bir işletici kuruluşa ortak olmalarıdır. İkinci modelde proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendini fesheder ve kurulacak işletici kuruluşa ortak olur.

Son modelde ise proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendini fesheder ve ortaklardan birinin bünyesinde birleşir. KOSGEB, destek almak isteyen KOBİ’lerin bu modellerden birine uymalarını şart koşmuştur. KOSGEB iş birliği güç birliği destek programından yararlanmak isteyen KOBİ’lerde aranan diğer koşul en az beş işletmenin bir araya gelmesidir. Ayrıca KOBİ’lerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilmesinin amaçlanması hâlinde en az üç işletmenin bir araya gelmesi şarttır.

KOSGEB iş birliği güç birliği destek programından destek almak için proje limitleri konusunda da bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. KOSGEB iş birliği güç birliği proje süresi en az 6 ay en fazla 24 ay olabilir. Ancak bazı durumlarda KOSGEB proje için 12 ay daha süre verebilmektedir. KOSGEB iş birliği güç birliği desteğinin üst limiti 1 milyon TL’dir. Bu desteğin 300 bin TL’si geri ödemesiz ve 700 bin TL’si geri ödemelidir. Ayrıca orta-yüksek teknoloji alanlarındaki ortak imalata yönelik projeleri olan KOBİ’lere 1,5 milyon TL destek verilmektedir. Bu tutarın yine 300 bin TL’si geri ödemesiz ve 1,2 milyon TL’si geri ödemelidir.