KOSGEB 50.000 TL hibe kredinin nasıl alındığı konusunda çok sayıda soru mevcut. KOSGEB, sadece belirli koşulları sağlayan girişimcilere 50.000 TL hibe kredi yani geri ödemesiz kredi vermekte. KOSGEB 50.000 TL hibe krediyi almak için hangi koşulları sağlamanız gerektiğini yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. 

KOSGEB tarafından her yıl belirli dönemlerde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleniyor ve Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50.000 TL hibe kredi ile 100.000 TL destek kredisi veriliyor. 50.000 TL hibe kredi verilen girişimler küçük girişimler iken daha büyük girişimleri desteklemek için 100.000 TL geri ödemeli kredi veriliyor. Ancak bu kredileri almak pek kolay değil. Öncelikle bu tutarı duyan hemen hemen tüm girişimciler elbette bundan yararlanmak istiyor. Ayrıca bunu duyan ve girişimci olmayan kişiler ise destek verildiği için bir iş kurmaya girişiyor. Bu yüzden sizin öncelikle ne istediğini bilmeniz büyük önem taşıyor. Eğer zihninizde bir iş planı varsa bunu eyleme geçirebilirsiniz. Ancak amacınız sadece bir şahıs şirketi kurmaksa yazımızın devamında anlatacağımız koşulları dikkatlice okuyun ve tekrar düşünün.

KOSGEB tarafından verilen 50.000 TL hibe krediyi almak için ön şart KOSGEB tarafından ya da KOSGEB’İn anlaşmalı olduğu kurumlar tarafından açılan Uygulamalı Gİrişimcilik Eğitimine katılmaktır. Ayrıca bu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almanız da zorunludur. Bu eğitim dört modülden oluşmaktadır ve modüllerin aynı kişi tarafından verilmesi zorunludur. Toplam 70 saat süren eğitimin en az 56 saatlik kısmına katılmanız gerekmektedir. Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra şirketinizi kurmanız gerekmekte. Bu şirketin hangi türden olduğu mühim değil. Şahıs şirketi, limited şirketi ya da anonim şirketi olabilir. Önemli olan resmi kimlik edinmenizdir. Ayrıca şirkette ortaklarınızın olması da sorun teşkil etmez. Buradaki önemli unsur sizin hissenizin en az %30 olmasıdır. Ayrıca şirket kurulum giderlerini sizin karşılamanız söz konusudur.

Yeni girişimci desteğinin unsurları, oranı, süresi ve üst limiti KOSGEB websitesinde şu şekilde belirtilmiştir. İşletme Kuruluş Desteği için 2000 TL, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis, Donanım ve Yazılım Desteği için 18.000 TL ve İşletme Giderleri Desteği için 30.000 TL geri ödemesiz yani hibe kredi verilmektedir. Bu tutarların tümü üst limittir. 1. ve 2. Bölge Destek Oranı %60, 3.,4.,5. ve 6. bölge destek oranı %70 şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca 1. ve 2. bölgedeki kadın girişimcilere, gazilere, birinci derecede şehit yakınlarına ya da engelli girişimcilere verilen destek oranı %80 ve 3.,4.,5. ve 6. bölgede bu nitelikleri taşıyan kişilere verilen destek oranı %90’dır.

KOSGEB 50.000 TL hibe kredi almak için eğitimlere katıldıktan, sertifika aldıktan ve şirketi kurduktan sonra girişimcilik desteğini almaya hak kazanmanız gerekmektedir. Bunun için iş planı hazırlamak zorunludur. Şirketi kurma amacınızı, gelecekte yapmayı planladığınız eylemleri ve ülkeye hem teknolojik hem de ekonomik açıdan neler kazandıracağınızı yazdığınız iş planını KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne vermeniz gerekiyor. Resmi başvurunuzu yaptıktan sonra iki kişilik bir heyet sizin başvurunuzu değerlendiriyor ve başvurunuza red ya da onay cevabı veriliyor.