Elinde yeteri kadar para birikimi olmayan kişilerin kendi evlerini satın almak için terchi ettikleri yöntemlerden biri de konut kredisi kullanmaktır. Bankaların konut kredisi kampanyaları tüm hızı ile devam ederken ülkemizde konut üretimi gerçekleştiren büyük gayrimenkul şirketleri de projelerinde taksitle satış imkanı sunmaktadır.

Özellikle de elde kalan konutlar için oldukça cazip satış koşulları sunan bu şirketler, sıfır faizli konut projeleri gibi kaçırılmayacak tekliflerde de bulunmaktadır.

Konut Kredisi Faiz Oranları 

Yabancı ülkeler ile kıyaslandığında hala son derece yüksek faiz oranlarının uygulandığı ülkemizde konut kredisi faiz oranları için indirim beklentisi devam etmekle beraber bu beklentiyi destekleyen ekonomik verilerin zayıflığı yakın dönemde böyle bir indirimin söz konusu olmadığını gözler önüne sermektedir.

Konut kredisi faiz oranları 2018 yılının ilk çeyreğini kapsayan Ocak – Nisan ayları arasında yine bu seviyelere yakın noktalarda bulunacaktır. Ancak kredi faiz oranları için belirleyici olan en önemli etkenlerin Türkiye’nin sınır komşuları ile yaşanan gerginlikler, yeni bir savaş riski, Türkiye’nin savaşa girmesi, ekonomik verilerde yaşanan bozulmalar ve ekonomik hedeflerin tutturulamaması gibi çok çeşitli olduğu unutulmamalıdır.

Herşeyin beklentiler dahilinde ilerlediği durumlarda ise hedefler birbiri ardına tutturulmaya devam ettiği sürece 2018 konut kredisi faiz oranları için kademeli olarak indirime gidildiği bir yıl olacaktır. Yine burada konut kredisi başvurularının da rolü büyüktür.

Kredi kullanma talebinin artması bankalar arasında yaşanan rekabetin de artması anlamına geleceği için kredi faiz oranlarının bir miktar daha düşmesini sağlayacaktır.

[kredi]