Konut kredisi kullanmak isteyen kişilerin ikilem yaşadıkları konuların başında hayat sigortaları yer almaktadır. Hayat sigortası konut kredisi kullanan kişinin vefatı halinde üstlendiği kredi borcunun bankaya ödenmesi amacı ile yapılmakta olup hem bankanın hem de kredi kullanan kişinin çıkarlarını korumak amacı ile yapılmaktadır.

Konut kredisi yasal zorunluluk olmamakla beraber bankalar uzun vadeli krediler olduğu için konut kredisi onayı alan müşterilerinin mutlaka hayat sigortası yaptırmasını istemektedir. Özellikle de Türkiye gibi erkek egemen olan toplumlarda çalışan ve yüksek tutarda kazanç sağlayan aile bireyinin erkek olması ve konut kredisini de genelde erkeklerin kullanması nedeni ile krediyi kullanan kişinin ölmesi halinde kredi geri dönüşü için tüketiciler büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Yani konut kredisi hayat sigortası aslında bireyin vefatı halinde geride kalan ailesinin menfaatini korumak, sonrasında sıkıntıya düşmesini engellemek ve borcun tazminini sağlamak adına bankadan ziyade tüketicinin yararınadır. Çünkü banka borcun ödenmemesi durumunda konut tapusu üzerinde ipotek hakkı bulunduğu için konutu satarak borcunu tazmin etme imkanına sahipken tüketicinin böyle bir hakkı yoktur.

Yani konut kredisi kullananlar için hayat sigortası bir zorunluluk olmamakla beraber yaklaşık 10 yıl gibi uzun vadeli konut kredisi kullanan kişilerin her riski kullanarak sevdiklerini ve ailelerini güvence altına alabilmek adına konut kredisi zorunluymuşçasına mutlaka hayat sigortası yaptırmaları önerilir. Aksi halde konut kredisini kullanan kişi ölürse ailesi yani mirasçıları kalan borcu ya ödemek ya da krediye konu olan konutu satarak borcu kapatmakla yükümlüdür.