KOBİ’leri sevindirecek haber Türkiye Kalkınma Bankası (TKB)’ndan geldi. Türkiye Kalkınma Bankası (TKB)’nın Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKKB) ile gerçekleştirdiği anlaşmanın  ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bir açıklama ile verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)’in , kendi yatırımlarını bankacılık yoluyla finansman edebilmelerini sağlamak için söz konusu anlaşmayı yaptı.

Türkiye yatırım bankası ile Avrupa kalkınma bankaları arasında kredi anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde gerçekleşti. KOBİ’leri sevindirecek bir kredi tutarı üzerine anlaşma yapıldığını belirtelim. Öyle ki anlaşmanın gerçekleştirildiği tutar tam 100 milyon euro. Bu tutarın KOBİ’leri tatmin etmesi bekleniyor.

100 Milyon Değerinde Kredi Anlaşması

100 milyon euro değerindeki kredi anlaşması artık KOBİ’lerin 2017 yılında yapacakları yatırımları bankacılık yoluyla yapabilecekleri anlamına geliyor. Türkiye’de KOBİ’ler küçük ölçekli işletmeler ile orta ölçekli işletmeler artık yatırımları için ihtiyaç duydukları finansmanı bankalardan alacaklar. Yine Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB) da aynı haberi verdi ve KOBİ’ler için 100 milyon euro değerinde kredi temin edildiğini söyledi.

Söz konusu kredi toptancı banka (APEX) olarak Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından kullandırılacak. Bu da finansal kiralama şirketlerinin aracılığıyla gerçekleşecek. Bu kredinin en önemli özelliği enerji ve çevre kredisi şeklinde 12 yıllık vadeyle alınabilmesidir.

KOBİ’lerin Ekonomi Açısından Önemi

KOBİ’lerin yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomi içindeki önemi tartışılmazdır. KOBİ’ler ekonominin ayakta durmasını sağlayan iskeletlerdir. Yani büyük işletmeler değil küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomi için çok daha önemlidir. Her ülkenin ekonomisi için bu böyledir. Bu yüzden devlet KOBİ’lere çok önem ve destek vermektedir.

KOBİ’ler yıllık 250 kişiden az çalışan çalıştıran ve yıllık net satış hasılatından herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan girişimlerdir. Ayrıca yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birikimler ve girişimlerdir. KOBİ’ler kısıtlı olanaklara sahip olsalar da piyasaya mal ve hizmet üretirler.

Ekonomik kriz yaşandığında ya da sadece ekonomik açıdan olumsuz gelişmeler meydana geldiğinde büyük işletmeler değil KOBİ’ler etkilenirler. Ya da KOBİ’ler büyük işletmelerle karşılaştırıldıkları zaman krizlerden çok daha fazla etkilenirler. Olumsuz etkileri yaşayanlar ve ağır kayıplar verenler KOBİ’lerdir. Ancak KOBİ’lerin her şeye rağmen ayakta durmaları gerekmektedir. Bu tespitle doğru orantılı olarak ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığında KOBİ’ler de iyi büyüme oranları kaydederler. Bu yüzden yapılan bu kredi anlaşmaları KOBİ’lerin ayakta durabilmeleri için gereklidir.