Ekonomi kanalları ya da akşam haberlerini izlerken sıkça duyduğumuz bir kavram ” kişi başına düşen milli gelir”. Peki, anlamını biliyor muyuz? Bu tutar, ülkenin GSMH’si yani Gayri Safı Milli Hasılası’nın o ülkenin nüfusuna bölünmesi ile bulunur. Gelir hesaplaması, genellikle ülkelerin refah düzeyini belirlemek için yapılmaktadır.

Bu noktada hem ülkenin gelirinin hem de kişi başına düşen milli gelirin hesaplanması önemlidir. Çünkü milli gelir, bir ülkenin ekonomik gücünü göstermektedir. Bununla birlikte kişi başına düşen gelir hesaplandığında, yine o ülkede yaşayan vatandaşların ortalama gelir düzeyinin ne olduğu hakkında fikir sahibi olmaya yarar. Hem milli gelir hem de kişi başına düşen milli gelir rakamları ile ülkelerin ekonomik durumları ve refah düzeyleri karşılaştırılır.

Uluslararası bir karşılaştırma yapılacaksa milli gelirler Amerikan Doları ile hesaplanmaktadır.  2012 yılında Türkiye için belirlenen kişi başına düşen milli gelir miktarı uluslararası sıralamada 10,504 USD olarak belirlenmiştir. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2015 yılında ise kişi başına düşen gelir için belirlenen rakam 73722988 nüfus ile 15. 137 USD’dir. Gelin isterseniz, Türkiye’de iller bazında kişi başına düşen milli gelir rakamlarından bazılarına bir bakalım…

İstanbul: $18101

Ankara: $18009

İzmir: $21479

Bursa: $17990

Kocaeli: $33620

Adana: $15521

Balıkesir: $14527

Sakarya: $14064

Trabzon: $13151

Kayseri: $10847

Elazığ: $10097

Gaziantep: $9843

Gümüşhane: $8610

Karabük: $29419

Yalova: $27388

Kırklareli: $26828

Manisa: $21843

Muğla: $20477

Eskişehir: $20435

Tekirdağ: $18178