Kira gelir vergisi 2017 yılının Mart ayında evini ya da iş yerini kiraya veren kişilerden alınacağı açıklanan vergi türüdür. Kira gelir vergisinin nasıl hesaplandığını öğrenmek için yazımıza göz atın.

Kira gelir vergisi, kira geliri olanlardan alınacağı açıklanan bir vergi türüdür. Kira gelir vergisinin Mart ayında evini ya da iş yerini kiraya veren yer sahiplerinden alınacağı açıklanmıştır. Yani Mart ayından sonra bu yer sahipleri yerlerini kiraya vererek elde ettikleri kira geliri için devlete vergi verme zorunluluğu ile karşılaşmışlardır. Siz de yerinizi kiraya veriyorsanız ve elde ettiğiniz gelirin ne kadarını devlete vergi olarak ödeyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız kira gelir vergisinin nasıl hesaplandığını öğrenmek için yazımızı okuyun.

Mart Ayından İtibaren Kira Gelirinin Vergi Beyanı Verilmeli

Eviniz ya da iş yeriniz varsa ve bu yerleri kiraya vererek kira geliri elde ediyorsanız devlet sizi vergi ödemeye mecbur ediyor. Ancak bu kira geliri vergisinin alınmasına ilişkin koşullar mevcut. Sadece elde ettiği kira geliri belirli bir tutarın üstünde olan kişilerden vergi alınması söz konusu. Bu koşulları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

  • Eğer konutunuzu kiraya verdiyseniz ve bu konuttan bir yılda 3800 TL’den ve bir ayda 320 TL’den az kira geliri elde ediyorsanız bu durumda sizden vergi alınmayacaktır. Bu tutarların üstünde elde ettiğiniz kira geliri için devlete vergi ödemek zorundasınız.
  • Eğer iş yerinizi kiraya verdiyseniz ve bu iş yerinizden bir yılda 30 bin TL’nin ve bir ayda 2500 TL’nin altında kira geliriniz varsa bu durumda yine sizden vergi alınmayacaktır. Bu tutarların üstünde elde ettiğiniz kira geliri için devlete vergi ödemek zorundasınız.
  • Bir yılda, kiraya verdiğiniz konuttan ya da iş yerinden elde ettiğiniz kira geliri 100 bin TL’nin üstünde ise bu durumda elde ettiğiniz aylık kira gelirine bakılmadan kira geliri vergisi alınacaktır.
  • Eğer bir tapunun hisseli ortakları varsa ve bu ortaklar belirlenen aylık ve yıllık tutarın üstünde bir kira geliri elde ediyorlarsa bu durumda her yıl bir hisse sahibi kira geliri vergisi ödemek zorundadır.
  • Kiranızı döviz cinsinden alıyorsanız bu durumda elde ettiğiniz kira gelirinin Türk Lirası karşılığı bulunacak, aylık ve yıllık geliriniz hesaplanacaktır.
  • Konutunuzda çocuklarınız oturuyorsa bu durumda kira geliri vergisinden muaf olursunuz.
  • Eğer evinizde akrabalarınız bulunuyorsa bu durumda bir muafiyet bulunmamaktadır. Eğer evinizden elde ettiğiniz kira geliri yoksa yine vergiden muaf olursunuz.

Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Bu hesaplamayı yapabilmeniz için iki yöntem mevcuttur. Bunlar götürü gider ve gerçek gider yöntemleridir.

Götürü Gider Yöntemi: Bu hesaplamada kira gelirinden yüzde 25 standart gider düşülür.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu hesaplamada faturalı giderler kira gelirinden düşülür.

Hesaplamalarda beyan ettiğiniz gayrimenkul ve yıllık toplam kira geliriniz önem kazanmaktadır. Sadece konutunuzu mu, sadece iş yerinizi mi yoksa hem konutunuzu hem de iş yerinizi mi kiraya verdiğinizi beyan etmelisiniz. Daha sonra hesaba iş yeri için ödenmiş stopajı, kira geliriniz dışında vergiye tabi gelir tutarınızı, gayrimenkul için ödenen faizi ve gelir beyanınızı katmak zorundasınız. Makbuzlu bağışlarınız da hesaplanan vergiden düşüldüğü için beyaz etmeniz gereken giderlerdendir.

Gider olarak gösterebileceğiniz harcamalarınız amortisman ve faturalı giderler kısmında yer almaktadır. Bu kısımda gayrimenkulünüzü satın alırken ödediğiniz kredi faizleri, amortisman giderleri, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma paylarını gider olarak gösterebilirsiniz. Ancak bunun için elinizde mutlaka fatura olmalıdır.